Lokalprishöjning 17 mars

Publicerad 2010-03-02

Kylan ställer fortsatt till det för oss. Trots att vi kör våra kraftverk för fullt så räcker elen helt enkelt inte till. Vi tvingas köpa in dyr el på Nordiska elbörsen. 17 mars höjer vi Lokalpriset med 8 öre/kWh.

Priserna på elbörsen har rusat i höjden vid fler än ett tillfälle, med en toppnotering på fem kronor/kWh på ett dygn. Dessutom talar prognoserna för fortsatt torrt – lika med dålig tillrinning i vattenmagasinen.

Lokalprishöjningen innebär ett nytt pris på 54 öre/kWh. För kunder i en normalstor lägenhet blir fördyringen cirka 17 kronor i månaden inklusive moms. För de som bor i en villa cirka 170 kronor.

Lokalpriset är även efter höjningen ett bra elpris och långsiktigt ett av Sveriges lägsta.

För ytterligare information kontakta:
Lena Persson, Enhetschef Elhandel, 073-460 51 34
Håkan Roos, Informationschef , 073-460 51 59