Lucköppning i Granboforsen

Strax före jul slutfördes renoveringen av en dammlucka vid Granboforsens kraftstation. Att kontinuerligt underhålla våra kraftstationer är ett viktigt arbete för att vi ska kunna producera förnybar energi.

Publicerad 2018-01-24

granboforsens kraftstation

Granboforsen är Jämtkrafts tredje största vattenkraftstation. Stationen ligger vackert i Indalsälven nedströms Kattstrupeforsen och blev klar 1980. Vi får energi ur vattnet genom något som liknar två ubåtar som sitter i stora rör under ytan. Granboforsen producerar 115 GWh per år, vilket ger el till cirka 23 000 hushåll.

Hösten 2017 startade arbetet med att reparera och måla en av två dammluckor. Att renovera samt blästra och måla en dammlucka som är 16,4 meter bred och 7,75 meter hög är inte gjort i en handvändning.

– Dessutom är det mycket som behöver göras inför reparationen. Vattnet uppströms ska stängas av och vattnet nedanför luckan måste tas bort samtidigt som vi behöver ha koll på att vattennivån i dammen inte understiger en fastställd nivå, säger Andreas Karlstedt, projektledare vid Jämtkraft.

Dammlucka i Granbo

Dammlucka i Granbo

Förutom renoveringen har dammluckan även funktionstestats, något som görs en gång per år för dammar som har ett stort vattenflöde och eller där följderna blir stora om en olycka skulle hända. 

– Dammluckan i Granbo ska klara cirka 500 kubikmeter vatten per sekund, vilket betyder att 500 000 liter per sekund ska kunna forsa förbi luckan, berättar Andreas Karlstedt.

Att underhålla våra vattenkraftstationer är något vi gör fortlöpande i vårt arbete med dammsäkerhet. Arbetet i Granbo blev klart i december, det tog 2,5 månader och kostade omkring 2,5 miljoner kronor. Nästa lucka kommer att renoveras nu i år och efter det räknar vi med att stationen håller cirka 40 år till.

Vattenkraft är vår äldsta energikälla

1897 började vi utvinna el ur vattnet i Hissmofors. Under åren har vi successivt utökat vår vattenkraftproduktion i regionen och idag har vi 17 vattenkraftstationer i Jämtlands län. Både stora och små.

Vattenkraften är vår äldsta energikälla och den fortsätter leverera kraft och framtidstro på samma sätt idag som vårt första vattenkraftverk. Då handlade framtidstron om att tända lamporna. Idag handlar framtidstron om förnybara hållbara energisystem.