Lyckosam medling i Fjärrvärmenämnden

Publicerad 2010-04-14

Medlingen mellan Jämtkraft och en fjärrvärmekund den 9 april gick bra och parterna kom överens. Kunden accepterade motiveringarna till prishöjningen av fjärrvärmen och medlingen kunde avslutas.

Medlingen syftar till att hjälpa kunden och Jämtkraft att komma överens om avtalsvillkoren för fjärrvärme. Kunden ska få insyn i de förhållanden som har betydelse för innehållet i villkoren. Under medlingen framförde Jämtkraft motiveringar till årets prisändringar och besvarade frågor från både kunden och nämnden. Frågorna rörde bland annat biobränslepriser, ägarnas avkastningskrav, prognoser om det framtida fjärrvärmepriset och hur Jämtkraft informerar kunder om fjärrvärmen och prisutvecklingen.

– Det var en bra dialog och kunden blev nöjd med de förklaringar till prishöjningen som vi la fram. Han har bland annat haft svårt att förstå vår information och gick därför vidare till medling. En av de viktigaste lärdomarna vi tar med oss är att vi behöver förbättra informationen om prisförändringsfrågor till våra kunder, säger Ulf Lindqvist, affärsområdeschef Värme.

Mer information:
Ulf Lindqvist, affärsområdeschef Värme, 063-14 90 37, 073-275 52 78
Håkan Roos, informationschef, 063-14 91 35, 073-460 51 59