Många kunder har fått strömmen tillbaka

Publicerad 2013-12-15

Efter helgens arbete är 122 av Jämtkrafts kunder utan ström. Drygt 1600 har fått strömmen tillbaka. 

Ett nytt avbrott som berörde 779 kunder inträffade så sent som söndagkvällen till följd skadorna efter stormen men det kunde åtgärdas snabbt igen. 80 personer har arbetat under helgen för att reparera skadorna efter stormen Ivar. Förstärkning har kallats in från Leksand och Göteborg för att de resterande felen ska åtgärdas så snabbt som möjligt.

Hittills har fokus i arbetet har varit att få igång så stor del som möjligt av mellanspänningsnätet. Prioriteringsordningen har varit att först åtgärda de fel som inneburit en risk för människor och att få igång strömmen till viktiga samhällsfunktioner såsom äldreboenden, vattenverk och telekommunikation. Därefter har vi prioriterat att reparera de fel som berör flest kunder
först.

- Varje strömlös kund är en för mycket. Nu väljer vi att ta in extra resurser
från andra elnätsföretag. Det kan tyckas att det är få strömlösa kunder kvar
jämfört med hur det såg ut inledningsvis, men det är ett omfattande som tar tid,
säger Pär-Erik Petrusson, avdelningschef Elnät.

Efter söndagens arbete har Matnäset, Hackås, delar av Revsund, Ammerön, Tossön, Åkroken och Höviken strömmen tillbaka. Imorgon måndag fortsätter vi arbetet i Tunvågen och Bodsjö.

På lågspänningsnätet, det vill säga de ledningar som försörjer ett eller ett fåtal hus med el, har vi fått in många felanmälningar som vi fortlöpande
behandlar.

- Vi fortsätter arbetet med lågspänningsnätet och vi kommer att gå in med kraft i det under veckan, säger Pär-Erik Petrusson.

Vi fortsätter att uppmana allmänheten att inte gå i närheten av skadade anläggningar, lågt hängande ledningar eller stormfällda träd intill ledningar. Ring till oss om ni har möjlighet så kan vi komma ut och ta hand om det.

 

För mer information, kontakta:

Kristina Andersson, pressansvarig  063-57 74 72