Många olika faktorer påverkar dina elkostnader

”Varför har elen stigit så mycket i pris?” – Vädret, världskonjunkturen, politiska reformer. Det kan verka mer eller mindre självklart, men alla dessa faktorer påverkar den slutliga elkostnaden och syns på din elräkning.

Publicerad 2018-09-18

elpriser

– Just nu får vi många frågor angående elpriserna. Priserna har gått upp den senaste tiden, men Jämtkraft ligger bra till jämfört med marknaden. Särskilt förmånliga är våra förvaltade elprisavtal Lokalpriset och Jämtpriset. Med dem kan du känna dig trygg som kund, säger Charlotte Wahlstedt, chef för Energilösningar på Jämtkraft.

Vädret påverkar på kort sikt

En kall och torr vinter, en varm och torr vår och fortsatt torka i sommar har gjort att nivåerna i vattenkraftverkens magasin minskat rejält. Det har bidragit till att elpriserna har stigit.

– Under hösten har det kommit en del efterlängtad nederbörd, och mer är att vänta. Därmed är läget något bättre för vattenkraften, säger Arne Bergvik, chefsanalytiker på Jämtkraft.

Vädret är dock bara en av de parametrar som påverkar de slutliga elkostnaderna för kunden, och det inverkar främst på kort sikt. Ur ett längre perspektiv är det andra faktorer som styr. 

– Sammantaget bedömer jag att elproduktionen kommer att bli dyrare framöver och att elpriserna kommer att fortsätta stiga. Eftersom det beror på kol, gas och utsläppsrättspriset så gäller det även om kärn- och vattenkraftverkens produktion blir god framöver, säger Arne Bergvik.

Förvaltat elpris ger trygghet 

För den som vill ha ett stabilt elpris är förvaltat elpris en trygg lösning. Det innebär att elinköpen överlåts till Jämtkrafts portföljförvaltare. Experter bevakar elmarknaden varje dag med målet att ligga steget före. Utifrån en analys gör de inköpen när priset är som bäst och säkrar upp inför framtiden i en portfölj. Sett över flera års tid har våra förvaltade elpris varit lägre än det rörliga elpriset. Just nu är det 30 öre billigare än rörligt pris.

Jämtkraft erbjuder förvaltade avtal i form av Jämtpriset och Lokalpriset.

Många delar ingår i elkostnaden

  • 45 procent av kostnaden är skatter och avgifter som betalas till staten. Det handlar om energiskatt, moms och vissa myndighetsutgifter samt elcertifikat i syfte att stimulera utbyggnad av el från förnyelsebara källor. Dessa avgifter har ökat det senaste året. Genom det europeiska systemet för handel med utsläppsrätter har också priset fyrdubblats på lite mer än ett år. Politiska beslut och reformer har alltså en stor påverkan på slutkostnaden.

  • 25 procent är kostnad till elnätsföretaget, som sköter transporten av elen till hemmet. Elnätsföretaget tar betalt för drift, underhåll och utbyggnad. Den kostnaden beror på var i landet kunden bor och det är oftast dyrare i glesbygder.

  • 30 procent är kostnaden till elhandelsföretaget. Huvuddelen av denna kostnad är ersättning till elproducenterna, som säljer el till elhandelsföretagen på den nordiska elbörsen. Den nordiska elmarknaden är sammankopplad med Europa där elpriset sätts av kol- och gaskraftverk. Det gör att de svenska och europeiska elpriserna påverkas av priset på kol och fossilgas. Det är råvaror som efterfrågas på världsmarknaden. En stark världskonjunktur med hög tillväxt i till exempel Indien och Kina ökar behovet av energiproduktion och råvarorna som Sverige delar med tillväxtmarknaderna förväntas stiga när köptrycket ökar.

Vill du veta mer om vad som påverkar dina elkostnader?

Läs en längre intervju med chefsanalytiker Arne Bergvik

Ta del av Energiföretagens information