Massivt röjningsarbete pågår fortfarande efter stormen Ivar

Publicerad 2013-12-20

Cirka 9 500 timmar, vilket motsvarar nästan 5 årsarbetstider, har lagts ner på röjningsarbetet efter stormen Ivar den senaste veckan.

– Som mest hade vi 117 personer igång en dag. Alltifrån montörer till driftledare har arbetat med att lösa de problem som stormen medfört. Idag är det ett 80-tal personer som jobbar med stormrelaterade frågor på olika avdelningar, säger Pär-Erik Petrusson på Jämtkraft Elnät.

Under dagen räknar vi med att alla kunder ska ha strömmen tillbaka, men arbetet med att reparera elnätet kommer att fortsätta flera veckor framåt. Är det någon kund som inte får tillbaka strömmen idag vill vi att de kontaktar Jämtkraft.

– Det ligger fortfarande stora mängder skog på isolerade ledningar. Arbetet med att ta bort fallna träd innebär att vi kommer att spränga mycket och det kan bli kortare oannonserade strömavbrott, säger Pär-Erik Petrusson.

Vi vill återigen påpeka hur viktigt det är att allmänheten inte går i närheten av skadade anläggningar, lågt hängande ledningar eller stormfällda träd intill ledningar. Ring istället till Jämtkraft så kan vi komma ut och ta hand om det.

Kunder som drabbats av strömavbrott på mer än tolv timmar, kan ha rätt att få ersättning från oss. Aktuella kunder behöver inte göra någonting för att få ersättning, den kommer automatiskt på elnätsfakturan. Mer information om avbrottsersättning finns på Jämtkrafts hemsida, www.jamtkraft.se

För mer information, kontakta:
Kristina Andersson, pressansvarig 063-57 74 72