Maud Olofsson invigde Jämtkrafts nya vindkraftspark

Maud Olofsson invigde måndag 2 april Jämtkrafts nya vindkraftspark i Hornberget, Malå kommun. Vindkraftsparken är ett viktigt tillskott i Jämtkrafts förnybara elproduktion. Den beräknas ge en årsproduktion som motsvarar el till drygt 5 000 villor.

Publicerad 2007-04-02

I den nya vindkraftsparken på Hornberget reser sig fem 80 meter höga vindkraftverk.  Med det fina vindläget beräknas anläggningen kunna ge drygt 30 GWh (30 miljoner kWh). Anläggningen har byggts av RES Skandinavien och överlämnas nyckelfärdig till Jämtkraft som kommer att äga och driva anläggningen.  

Maud Olofsson döpte under invigningen de nya vindkraftverken till Erhard, Fredrik, Sven-Gösta, Lennart och Henrik – namnen på Jämtkrafts senaste VD:ar.

- Hornbergets vindkraftspark skulle gärna ha fått vara döpt efter mig, ”Maudparken”, sa hon under namngivningen. 

Invigningen ramades in av ett miniseminarium kring förnybara energins möjligheter för Norrlands inland. Maud Olofsson pratade sig varm om alternativa energikällor.

- Energihushållning och förnybart är de absolut viktigaste frågorna. Utsläppen känner inga gränser, sa hon. Sverige behöver också förnybar energi som ett tredje ben inom energiförsörjningen. Idag har vi bara två - vattenkraft och kärnkraft. Systemet är sårbart om något av dem får störningar, menade hon. 

Henrik Grill höll ett anförande om Jämtkraft och klimatfrågan. - Vindkraftsparken är ett viktigt steg i vår långsiktiga satsning på förnybar energi. Anläggningen har goda förutsättningar att bli en bra framtidssatsning för Jämtkraft, för våra kunder och för miljön, säger Jämtkrafts vd Henrik Grill.  

Ett sextiotal personer hade kommit till invigningen. Bland besökarna fanns representanter från andra energibolag, politiker, lokala media och besökare från trakten.

- Det här är en positiv utveckling för bygden. Det borde ha gjorts tidigare. Vi har också hört att Skellefteborna tycker att det är vackert, vindkraftsparken lyfter Hornberget, sade Tage Johansson och Anti Tikkanen från Kristineberg som ligger fyra kilometer från Hornberget.  

Fakta om Hornbergets vindkraftspark Hornbergets fem vindkraftverk har en sammanlagd effekt på 10 MW. Årsproduktionen av el beräknas uppgå till drygt 30 GWh (30 miljoner kWh). Det motsvarar el till cirka 5 000 villor. Anläggningen anslöts till elnätet i januari 2007. Vindkraftverken är 80 meter höga. Varje vinge är 45 meter och väger 4,5 ton.  

För ytterligare information kontakta:

Jämtkraft: Tommy Ericsson 070-6508640