Med engagemang för fisken

Hans-Erik Andersson var med och överklagade Jämtkrafts ansökan om att få renovera Billsta vattenkraftstation 2008 – för att inget omlöp för fisken ingick i planerna. Åtta år senare står han vid Billstaån där fisken har fått nya fiskvandringsvägar.

Publicerad 2017-03-22

hans-erik andersson, ordförande i storsjö bergs fiskevårdsområde

Under 2017 bygger Jämtkraft det sista av tre omlöp förbi vattenkraftsstationerna i Billstaån mellan Näkten och Storsjön. Det blir fiskvandringsvägar i hela ån med undantag för en liten klack i mitten. För att inte skada ekosystemet måste fiskarna från Storsjön vända innan de kommer fram till Näkten, annars hotas fiskbeståndet där. Öring och harr får plats att vandra och leka i ån, för första gången på över hundra år.

Hans-Erik Andersson är ordförande i Storsjö Bergs fiskevårdsområde. Det går inte att ta miste på hans engagemang.

– Du skulle ha sett vid utloppet av Billstaån i höstas, när fisken lekte. Fullt med fisk och öringen är riktigt stor, fiskar på fem, sex kilo, säger Hans-Erik Andersson och ler.

Ville stoppa renoveringen

Storsjö Berg fiskevårdsområde, var de som tog initiativet för fria fiskvandringsvägar i Billstaån för nio år sedan. Till att börja med överklagade de Jämtkrafts ansökan om att få renovera vattenkraftstationen i Billsta. De bedömde att åtgärderna skulle ha för stor åverkan vid utloppet av ån och ställde kravet om ett omlöp.

De fick inte gehör för sina önskemål i domstolen.

– Så här i efterhand ser jag att det var rimligt, jag är realistisk. Jämtkraft kunde inte tillmötesgå våra krav då. 

Fallet väckte uppmärksamhet, tillsammans med andra liknande fall. Röster som värnar den biologiska mångfalden i Sveriges vattendrag, gjorde sig hörda – intressen som arbetar för att den småskaliga vattenkraften ska omvärderas.

– Jämtkraft framställdes negativt i media, det motsvarade inte min bild. Jag sökte upp Jämtkraft. Jag tyckte att vi kunde prata istället för att gå via media.

Dialog som lyfter möjligheterna

Tommy Borgh, chef för elproduktion på Jämtkraft, Hans-Erik Andersson och Ingemar Näslund, från Länsstyrelsen möttes över kaffe och mazariner.

– Jag glömmer aldrig de där mazarinerna. Vi pratade om Billstaån i stort. Vi var alla på riktigt intresserade av att göra något bra. Kunde vi få någon stöttning?

Tillsammans med Länsstyrelsen hade Jämtkraft inlett en förstudie för att undersöka förutsättningarna för fiskvandring i hela Billstaån. På Jämtkraft pågick också diskussioner om ett förbättrat arbetssätt för biologisk mångfald i anslutning till produktionsanläggningarna. På Länsstyrelsen hade dessutom ett större Life+ projekt startat för vattenförbättrande åtgärder.

Några dagar efter mötet dagar blev Hans-Erik Andersson uppringd.

– Jag fick höra att Jämtkraft skulle starta en miljöfond och att de var beredda att satsa pengarna i Billstaån. Det var så jag blev tårögd, så glad blev jag.

Jämtkrafts miljöfond tillsammans med pengarna från den Bra Miljöval-el bolaget sålt räckte för att delfinansiera det EU-projekt Länsstyrelsen ville starta. Efter en tids förberedelser startade Länsstyrelsen Triple Lakes där Billstaprojektet var en del. Och spaden sattes i marken 2016.

– Det kommer att bli fullt med fisk i ån nu och det gynnar fiskbeståndet i hela Storsjön. Kan vi använda vattenkraften så här, så är det fantastiskt. Bättre än kärnkraften.

Vad får en fisk kosta egentligen?

– Haha, det är historiska pengar! Nej, man kan inte tänka så. Tänk att vi återställer naturen, det är långsiktigt. I fiskevårdsområdet fokuserar vi på att fiskbeståndet ska leva kvar för matfiske och för ett hållbart ekosystem. Det är inte för att pussa på fisken och släppa tillbaks den som vi engagerar oss.

Projekt Förbifart Billsta

Projektet för fria vandringsvägar i Billstaån finansieras via Jämtkrafts miljöfond, EU och Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Förbifart Billsta är en del av EU’s LIFE-projekt Triple Lakes som Länsstyrelsen driver, det syftar till att förbättra vattenmiljön i sjöarna Locknesjön, Revsundssjön och Näkten. Jämtkrafts projekt Förbifart Billsta inleds våren 2016 och avslutas under 2017. Länsstyrelsens övergripande projekt Triple Lakes är femårigt och avslutas 2019. Läs mer om projektet.