Med kraft att stå emot en åsksommar

I år har antalet blixtnedslag i Jämtland varit ovanligt många, särskilt i jämförelse med förra sommaren. Men trots flera åskoväder har det bara varit mestadels små och korta strömavbrott för Jämtkrafts kunder, tack vare det vädersäkrade elnätet.

Publicerad 2016-09-05

bild på antal blixtnedslag i jämtland sommaren 2015.
bild på antal blixtnedslag i jämtland sommaren 2016.

Mellan 5 juni och 5 september år 2015 var antalet blixtnedslag i Jämtland relativt få. Under samma period i år är siffran betydligt högre, vilket kan utläsas av de röda prickarna som illustrerar blixtnedslag. Bilderna kommer från SMHIs åskrisktjänst. 

Som en kompensation för förra årets kyliga sommar har vi i år fått njuta av mer sol och temperaturer över det normala. Men en varm sommar och kraftiga väderomslag medför även åskoväder.

– I Jämtland och upp över fjällvärlden har vi fått uppleva en så kallad åsksommar. Vi har haft betydligt fler blixtnedslag jämfört med förra året eftersom sommaren varit varmare i år, säger Pär-Erik Petrusson, avdelningschef på Jämtkraft Elnät. 

Vädersäkring skyddar mot stora avbrott

En åskrik sommar till trots har Jämtkrafts 850 mil långa elnät lyckats stå emot åskans kraft bra. Det har inte varit några större strömavbrott eller skador på elnätet tack vare den vädersäkring som gjordes mellan 2006 och 2011. För att vädersäkra elnätet grävdes en stor del av elledningarna ner och vissa luftledningar isolerades för att tåla högre belastning.

– På de nedgrävda elledningarna har vi inte haft några avbrott alls i sommar, utan det är luftledningarna som tagit stryk. Det har varit en del strömavbrott men för merparten av våra kunder har det rört sig om korta avbrott. Vi har alltså kunnat skydda oss mot de värsta åskovädren tack vare att vi inte har lika många luftledningar längre, berättar Pär-Erik.

Efter vädersäkringen började Jämtkraft installera åskavledningsutrustning för att säkra elleveransen till kunderna ytterligare. Projektet är fortfarande i startgroparna och kommer att utvärderas för första gången under hösten.

– Utrustningen har vi satt på de luftledningar som har störst risk att drabbas av avbrott. Men det har krävts en åsksommar som denna för att kunna utvärdera satsningen. I höst kommer vi att jämföra blixtnedslagen på kartan med de områden där vi har satt upp skydd, för att se om utrustningen fungerat som den ska och bestämma hur vi ska arbeta vidare. 

Åskskydd – en bra investering i hemmet

Årets värsta åskperiod var i juli och åsksommaren går nu mot sitt slut i takt med att temperaturen sjunker. Men oavsett om sensommaren och hösten bjuder på oväder eller inte så är det bra att ligga steget före.

– Hemelektronik är mycket känslig för överspänning, så att skaffa åskskydd till routers, övervakningssystem och datorer är en bra investering. Är man osäker på vilken typ av åskskydd man behöver kan man ta hjälp av en elinstallatör.

– Att förutspå åska och storm är svårt även för oss i branschen, därför är vädersäkring och andra förebyggande åtgärder viktiga för att kunna säkra elleveransen till våra kunder. Vi måste alltid vara beredda och gardera oss, summerar Pär-Erik.

Tips! Läs också våra råd vid strömavbrott