Medling i fjärrvärmenämnden

Publicerad 2010-04-09

Jämtkraft är för första gången i medling i Fjärrvärmenämnden. En av Jämtkrafts kunder har ansökt om medling med anledning av prishöjningen på fjärrvärme i januari 2010. Ärendet tas upp i dag den 9 april.

Efter en förhandling enligt paragraf 19 i fjärrvärmelagen mellan Jämtkraft och en kund väljer nu kunden att ta upp ärendet angående prishöjningen, i Fjärrvärmenämnden. Medlingen syftar till att hjälpa kunden och Jämtkraft att komma överens om avtalsvillkoren för fjärrvärme. Kunden ska få insyn i de förhållanden som har betydelse för innehållet i villkoren.

– Vi ser positivt på att komma till Fjärrvärmenämnden. Det ger oss återigen möjlighet att kommunicera med kunden och förklara vår prissättning mer djupgående, säger Ulf Lindqvist, affärsområdeschef Värme, Jämtkraft.

Den huvudsakliga anledningen till Jämtkrafts prishöjning av fjärrvärme är priset på biobränsle som skjutit i höjden. Priset på biobränsle har ökat med 18 procent mellan 2008-2009. Bränslekostnaderna står för omkring 55 procent av den totala kostnaden för Jämtkrafts fjärrvärme.

Enligt den årliga oberoende Nils Holgerssonrapporten* är Jämtkrafts fjärrvärmepris det sjätte lägsta priset i landet i en jämförelse av omkring 140 fjärrvärmeleverantörer.

*Nils Holgersson rapporten ges årligen ut av Avgiftsgruppen, med representanter från HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen, Riksförbundet, Riksbyggen, SABO och Fastighetsägarna Sverige. Kostnaderna för värme, varmvatten, avlopp, el och renhållning redovisas för respektive stad/leverantör.

Jämtkraft är medlem i Reko Fjärrvärme, ett kvalitetssäkringssystem från Svensk Fjärrvärme där relationen mellan kund och leverantör kvalitetssäkras med höga krav på öppenhet, jämförbarhet och förtroende.

Om Fjärrvärmenämnden:

Fjärrvärmenämnden en självständig organisatorisk enhet inom Energimyndigheten. Fjärrvärmenämndens uppgift är att vara en medlingsfunktion vid förhandlingar mellan fjärrvärmeföretag och fjärrvärmekunder om villkor för fjärrvärme enligt fjärrvärmelagen. Nämndens beslut är offentliga. Av fjärrvärmenämndens beslut framgår om medlingen lett till en överenskommelse mellan parterna eller inte.

Mer information:
Ulf Lindqvist, affärsområdeschef Värme, 063-14 90 37, 073-275 52 78
Håkan Roos, informationschef, 063-14 91 35, 073-460 51 59