Medvetna Malin och Låt-Gå Lasse — energikundernas motpoler

Vill du nå Medvetna Malin eller Låt-Gå Lasse? Olikheterna bland energikonsumenterna växer. Det är passé med ”one size fits all-lösningar”.

Publicerad 2018-06-20

medvetna malin

– En liten grupp är väldigt intresserad men de flesta låter frågor om energiförsörjning helt enkelt passera. Det gäller att veta vad man ska erbjuda till vilken kund, det är helt avgörande för att nå fram, säger Lars Skoglund, partneransvarig vid Jämtkraft.

Lär känna kundens drivkrafter

Svenskarna blir allt mer krävande och kräsna konsumenter. Det gäller för alla branscher, inte minst inom energi. I den undersökning som Jämtkraft har tagit fram tillsammans med Kairos Future kan man se att det finns fyra personligheter vad gäller attityd och inställningar till grundläggande värderingar kopplat till synen på miljö, hållbarhet och enkelhet versus egen kontroll. Många konsumenter har inte så starka åsikter vad gäller själva energivalen men de bakomliggande värderingarna speglar skillnaderna på ett mer genuint sätt.

Personer i gruppen vi kallar för ”Låt-Gå Lasse” prioriterar till exempel energi- och miljöfrågor lågt. De vill slippa engagera sig och vill helst att någon annan tar hand om komplicerade frågor. Medan personerna i gruppen ”Medvetna Malin” drivs av ideologi och ett stort miljöengagemang. Energibolagen lever i en omvälvande tid och energisverige måste klara av att möta växande olikheter bland sina konsumenter.

– Ska man generalisera så är individuella lösningar viktigt för privatkunderna. För företagen är det viktigt med holistiska lösningar som är både ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara. Det gäller att skräddarsy erbjudanden och lösningar. För att lyckas nå fram måste man känna till kundsegmentets drivkrafter, säger Lars Skoglund.

Hållbar bekvämlighet  bekväm hållbarhet

Rapporten Hållbar bekvämlighet  bekväm hållbarhet, som Jämtkraft tagit fram tillsammans med analysföretaget Kairos Future, handlar om svenskarnas krav på morgondagens energileverantörer. Energibranschen står inför stora förändringar. Ny teknik, klimathot och digitalisering driver på utvecklingen och förändrar förutsättningarna i snabb takt.

– Med den här rapporten vill vi ge en möjlig framtidsbild. Vi tittar på unga omvärldstrender men fokuserar framförallt på hur dagens energikunder och konsumenter ser på framtiden, säger Erik Brandsma, vd Jämtkraft.

För mer information kontakta:
Kristina Andersson, pressansvarig Jämtkraft
kristina.andersson@jamtkraft.se
063-14 93 70