Miljoner till fiskevård finns kvar

Publicerad 2015-03-13

Jämtkraft vill att de tre miljoner kronor som företaget avsatt för fiskevård i Indalsälven vid Hissmofors vattenkraftverk ska utnyttjas. Därför ansöker Jämtkraft om att få förlänga den period som pengarna får användas.

När Hissmofors nya vattenkraftstation uppfördes avsatte Jämtkraft tre miljoner kronor för eventuella störningar i samband med byggnationen och som goodwill. I tillståndet från mark- och miljödomstolen står det följande: "Bolaget ska genom finansiering med 3 000 000 kr medverka till utredning och utförande av de fiskevårdande åtgärder som Fiskeriverket, Kammarkollegiet, Hissmofors fiskevårdsområde och Länsstyrelsen i Jämtlands län tillsammans bestämmer vara nödvändiga på älvsträckan uppströms och nedströms Hissmofors regleringsdamm"

Domstolen har här inte tagit ställning till vilka åtgärder som bör göras och då heller inte gett tillstånd till några åtgärder.

Det är Hissmofors fiskevårdsområde, Länsstyrelsen, Kammarkollegiet och Havs- och vattenmyndigheten som gemensamt beslutar om vilka åtgärder de vill göra för att stärka fiskebeståndet.

− Det skulle kännas bra om de pengar som vi avsatt kommer till användning. Jag tror att det går att åstadkomma stor nytta för fiskebeståndet för de tre miljonerna. Vi hoppas att en tidsförlängning fram till utgången av 2018 ger parterna en chans att komma överens om vad de vill göra för pengarna, säger Tommy Borgh chef för elproduktion vid Jämtkraft.Jämtkraft vill att de tre miljoner kronor som företaget avsatt för fiskevård i Indalsälven vid Hissmofors vattenkraftverk ska utnyttjas. Därför ansöker Jämtkraft om att få förlänga den period som pengarna får användas.

Mark- och miljödomstolen beslutar om eventuell förlängning av perioden.

För pressinformation:
Karin Bodén, pressansvarig Jämtkraft, 063-57 74 72