Minusgrader och politik drar upp elpriset

Att den senaste tidens kyla gör så att efterfrågan på el stiger och därmed även elpriset är kanske inte så konstigt. Det som alla däremot inte tänker på är att europeisk politik också påverkar elpriset för oss här i Sverige.

Publicerad 2019-01-28

elnät

Fotograf: Sandra Lee Pettersson

Den europeiska klimatpolitiken genomför en rad förändringar för att minska utsläppen från fossil energi. Stora reformer för att minska kolkraften är på gång i bland annat Frankrike och Tyskland och det kommer förmodligen att fortsätta bidra till allt högre elpriser även här i Sverige, eftersom elmarknaderna är sammankopplade.

I Sverige innebär ett stort och växande underskott på vattenkraft till att elpriserna hålls uppe. Men det finns fler faktorer som talar för långsiktigt högre priser. Bland annat ska ytterligare två reaktorer, Ringhals 2 och 1, stängas nu under 2019 respektive 2020.

– Med tanke på de kalla och torra väderleksprognoserna och det stora underskottet på vattenkraft finns en stor risk för nya rejäla pristoppar närmaste tiden, säger Arne Bergvik, chefsanalytiker på Jämtkraft.

Vilka är då ditt bästa råd till elkunderna?

 Bundet eller förvaltat pris skulle jag rekommendera. Utfasningen av billig kolkraft runt om i Europa, men även avvecklingen av den åldrande kärnkraften i både Sverige och flera andra länder bäddar för högre elpriser. Samtidigt är det absolut läge att se över sin energiförbrukning så att den minimeras, säger Arne Bergvik.

Förvaltat pris lägre än rörligt

Hos Jämtkraft kan du inte teckna ett bundet elavtal men däremot ett förvaltat elpris, och det fungerar så här:

Jämtkrafts förvaltare bevakar elmarknaden varje timme och varje dag. De köper in elen när priset är lågt och säkrar upp den el du behöver för framtiden i en portfölj. Resultatet blir ett elpris som följer elmarknadspriset neråt men kapar pristopparna. Du gör en bra elaffär utan att röra ett finger.

  • Sett över de senaste åren är förvaltat elpris lägre än det rörliga elpriset.
  • Ett förvaltat elpris ger ett stabilt elpris. Du slipper elpristopparna samtidigt som du får ta del av prisnedgångarna.
  • Med ett förvaltat elpris får du veta hur ditt elpris förväntas se ut framöver. Du hittar din prisprognos på Mina sidor.

Du som redan har något av våra förvaltade elpriser Jämtpriset eller Lokalpriset kan luta dig tillbaka och ta det lugnt, du har gjort ett bra val.