​Möte om fria vandringsvägar för fisk

Publicerad 2015-02-24

Nu har arbetet med att skapa fria vandringsvägar för fisk i Billstaån börjat. Än så länge är det med så kallade samråd, möten med de som bor eller verkar inom det område som Billstaån rinner fram.

- I grunden är jag enkomt positiv till projektet, säger Oskar Sergel som är en av dem som är med på mötet. Han tycker att det är fint av Jämtkraft att återställa endel av den naturliga balansen som bolaget har ruckat på genom vattenkraftsproduktionen. Oskar ska tillsammans med Maria Amundsen driva Strömbacka krog i sommar.

- Jag håller med, det känns bra, säger Maria, hon ser dessutom en möjlighet att få fler matgäster och kanske hyra ut stugorna till de som ska arbeta med att anlägga de fria vandringsvägarna.

De ställer frågor om byggtiden till Ragnar Asklund som är projektledare, eftersom Oskar och Maria är oroliga för att deras gäster kan påverka negativt av buller och annat. Men beskeden från Ragnar är lugnande.

- Planen är ju att arbetena med Billstaån ska komma igång i mitten av augusti då vår högsäsong är över, så det kan ju snarare bli en förlängning för oss, om de som arbetar kanske behöver en lunchservering eller boende, säger Maria Amundsen.

För att öppna upp för fri vandring för fisk och annan fauna mellan Storsjön och Näkten krävs att tre stycken omlöp byggs, och att en damm rivs ut. Totalt beräknas åtgärderna kosta 12 miljoner kronor, hälften av pengarna kommer från EU eftersom Billstaprojektet ingår i ett större EU life+ projekt. 

Sven-Erik Freskgård bor en liten bit från vattenkraftverket i Billstaån, även han är positiv till att det nu ska bli öppna vandringsvägar mellan Storsjön och Näkten. Han har ofta sett hur öringen från Storsjön står vid intagsdammen vid Billsta kraftstation och försöker vandra uppåt i ån för att leka.

- Det kommer att kännas väldigt positivt att få se fiskarna vandra förbi här. Men jag är samtidigt glad åt att fiskevårdsföreningen är delaktig i processen och bevakar hur man säkerställer att inte odlad fisk som regnbåge kan vandra upp och påverka den ekologiska statusen i Näkten, säger Sven-Erik Freskgård.

Vad blir nästa steg?

Nästa steg efter samråden blir att gå vidare med en ansökan till Miljödomstolen, där vi också beskriver hur det vi vill göra kommer påverka miljön. Om processen löper på bra och vi får de tillstånd vi ansöker om så planerar vi att börja med arbetet med omlöp i Strömbacka i mitten av augusti.