Nätmiljöplaner skyddar den känsliga naturen i Tysjöarna

Det är en grå och regntung himmel som möter oss i Tysjöarna. Det är nästan så att de höga ledningsstolparna försvinner upp i det grå. Myrmarkens dova färger sträcker sig så långt ögat når och i några vattensamlingar ser man tecken på den kalkrika jord som är så typisk för Tysjöarna. Våra klafsande steg i myren ackompanjeras av ljudet av röjsågar lite längre bort längs ledningsgatan.

Publicerad 2017-10-25

ledning i tysjöarna

– Vi håller på och underhållsröjer ledningsgatan inför avverkningen som vi kommer att göra i vinter. Vi får inte köra med tunga fordon på myren annat än på vintern, eftersom det skulle kunna orsaka skador på myren och dess växter och i förlängningen påverka djurlivet, säger Jens Halvarsson på Jämtkraft Elnät.

Jens Halvarsson berättar att tack vare så kallade nätmiljöplaner går arbetet mycket lättare nu för tiden.

– Ja, våra nätmiljöplaner ligger som grund för allt arbete vi gör inom elnätet. Planerna visar inte bara var känsliga miljöer finns utan även hur man ska jobba vid dem, som till exempel här i Tysjöarna där vi bland annat behöver ta hänsyn till hotade arter, säger Jens Halvarsson.

Dialog med Länsstyrelsen

För både röjningsarbetet och avverkningen har Jämtkraft tagit hjälp av en entreprenör, Ansjö Skog & Markkonsult, som anpassar arbetet i Tysjöarna efter nätmiljöplanen. Ansjö sköter även samrådsförhandlingarna och tillståndsprocessen med Länsstyrelsen. Området kring Tysjöarna är lite speciellt eftersom det både är ett naturreservat och ett Natura2000-område, vilket gör att det blir en dialog med Länsstyrelsen.

– Vi sparar enbuskar och sälg längs ledningsgatan, även en del ris kan få ligga kvar. Och det gör vi främst för att hotade arter ska få en gynnsam miljö som exempelvis fjärilen violett guldvinge. Här växer även många sällsynta blommor som majviva och 16 olika sorters orkidéer, berättar Anna Westerlund på Ansjö.

En kilometer ledning ska städas inför vinterns avverkning och träden är redan uppmärkta med blåa band. Träden som ska avverkas är dels de som står innanför 30-meters gränsen för ledningsgatan eller träd som på grund av höjden kan utgöra en fara för ledningen inom en åttaårsperiod. Åtta år är nämligen intervallet för avverkning på Jämtkrafts ledningsgator.

– Nätmiljöplaner är något som jag tror att vi är ensamma om i Sverige att ha. Dels underlättar de som sagt vårt arbete. Men de kan även ge ett mervärde för markägaren när vi ser helheten på ett annat sätt och kan komma med förslag på förbättringar, menar Jens Halvarsson.

Blommor i Tysjöarna, fotograf Anna Westerlund på Ansjö

Blommor i Tysjöarna, fotograf Anna Westerlund på Ansjö

Bilder på några av de sällsynta blommor som finns i Tysjöarna. Fotograf Anna Westerlund, Ansjö Skog & Markkonsult.

Faktaruta om Tysjöarna

Kommuner: Krokom, Östersund
Storlek: 4,5 kvadratkilometer
Bildat år: 2013
Vägbeskrivning: Tre entréer finns att välja på.
Norra: följ E14 västerut från Östersund, ta höger i Ås-korset och kör mot Kännåsen. Vägskyltar visar vägen till parkeringen.
Södra: följ Tysjövägen i Lugnvik till dess slut.
Västra: följ E14 västerut från Östersund, fem kilometer från stan finns en lång avfart med rastplats.
Övrigt: Från 1974 var detta ett fågelskyddsområde, som upphörde när området blev naturreservat.

Källa: lansstyrelsen.se