Naturliga förhållanden återskapas i Moen

Moendammen i Åre kommun tas bort och sjön öppnas för vandrande fisk. De mer än 100 år gamla stenkistorna och utskovsdelen tas bort. Fastighetsägarna i området är positiva till förändringen.

Publicerad 2020-09-02

moen-återskapande-naturliga-förhållanden

Rivning av den gamla dammen i Moen.

– Först och främst kommer vattennivån att ligga konstant. Förut har den åkt upp och ner, kanske en och en halv meter. Och det är ju positivt att den ligger på samma nivå med tanke på de båtar och bryggor vi har i sjön, man behöver inte flytta dem utefter hur vattennivån stiger eller minskar. Det är positivt. Sen hoppas jag att vi får upp lite mer gångfisk från Greningen. Det är vad Länsstyrelsen utlovat så vi får hoppas på det. Jag ser inga direkta nackdelar, det gör jag inte, säger Kjell Ericsson, fastighetsägare i området.

Utrivning av damm öppnar för vandrande fisk

Den gamla trädammen i sjön Moen har stort underhållsbehov och tillför endast liten produktion. Att ta bort dammen återskapar sjöns naturliga förhållanden. Påverkan på sjön blir liten och fiskens miljö påverkas positivt när sjön öppnas till Sätterån och sjön Greningen. För första gången på mer än 100 år kommer fisken att kunna vandra fritt mellan Moen och Greningen.

Fastighetsägare Kjell Ericsson är positiv till hela projektet.

– Vi får hoppas att det blir bra med gångfisk, resultatet runtomkring med strandlinje och så. Vattenlinjen blev högre än vad jag tänkt mig i alla fall, jag trodde att den skulle bli väldigt låg men jag är nöjd, säger Daniel Nygren, fastighetsägare.

Den nuvarande dammkonstruktionen, inklusive resterna av den gamla fångdammen strax uppströms, tas bort så att den ursprungliga sjötröskeln återskapas så långt som möjligt. Stenarna från konstruktionen används vid återskapandet av den ursprungliga åfåran samt sprids längs stranden. Planeringen och förberedelserna kring arbetet i Moen har skett i nära samråd med fastighetsägare, markägare, Länsstyrelsen, entreprenörer och Jämtkraft.

Fastighetsägare Daniel Nygren hoppas på bra med gångfisk i och med dammrivningen.

Väglöst land

Fjällsjön Moen ligger i väglöst land och förutsättningarna att arbeta där är speciella. Bland annat krävs det både stort omdöme och erfarenhet av grävmaskinisten som utför arbetet.

– Det roligaste med sådana här projekt är att för varje nytt projekt måste man komma på en ny lösning. Det är inte lika någonstans, just det här med vattentillgång, hur mycket växtlighet det är, hur markförhållandena är och vart man kan komma fram. Det är det som är utmaningen och det som är roligast. Det trista det är att gå hit på måndag morgon, det är för långt. Men som tur var fanns ett hus, så jag slapp tälta den här gången, säger Lennart Jansson, K-E Nilsson Maskin & Entreprenad.

I slutet av vecka 36 2020 beräknas arbetet i Moen vara klart.

Markering av vattennivå i samband med förändringarna kring Moendammen.
Från vänster: Kjell Ericsson, fastighetsägare, Joakim Nyman, jurist Jämtkraft, Lennart Jansson, K-E Nilsson Maskin & Entreprenad, Lars Johnsson, projektledare Jämtkraft.