Nu blir det lättare att resa fossilfritt i Jämtland

Idag invigs den nya snabbladdaren i Järpen.

Publicerad 2019-12-03

invigning av snabbladdningsstation järpen

Lena Persson från Jämtkraft Energilösningar och Daniel Danielsson från Åre Kommun

Den nya snabbladdaren i Järpen är ett viktigt steg på vägen mot en väl fungerande laddinfrastruktur som erbjuder invånare och besökare möjlighet till ett fossilfritt bilåkande till, från och inom länet.

Fler och fler snabbladdare i länet

Elbilsinfrastrukturen i länet utvecklas och under de senaste tolv månaderna har det byggts sju snabbladdare. Idag finns det totalt 26 snabbladdare i länet och antalet laddbara bilar som är registrerade i länet har ökat från 550 till 700 under de senaste 12 månaderna. Bra möjligheter till smidig laddning av elbilar som inte är registrerade i länet är förstås också en väldigt viktig förutsättning för en fortsatt positiv turismutveckling i regionen.

– Laddstationen i Järpen är en viktig del i arbetet med att göra det enklare för både innevånarna i regionen och tillresta att köra eldrivet och på sätt driva en hållbar utveckling, säger Daniel Danielsson, kommunalråd Åre kommun.

– Vi är såklart väldigt glada och stolta att tillsammans med övriga aktörer kunna bidra till ett enklare och effektivare fossilfritt resande, säger Lena Persson, enhetschef Energilösningar Jämtkraft. Med snabbladdare i Ytterån, Trångsviken, Järpen och Åre är till exempel sträckan Östersund-Åre nu väldigt lätt att köra med elbil.

Snabbladdaren ägs av Jämtkraft och ingår i Bee:s nätverk av laddstationer. Bee ägs av Jämtkraft tillsammans med Öresundskraft och Tekniska verken i Linköping och har Sveriges största publika nätverk av laddstationer.

Snabbladdarprojektet i Järpen har genomförts i samverkan mellan Jämtkraft, Region Jämtland Härjedalen, Åre kommun, Årehus, Bee, Johnssons el samt Naturvårdsverket genom Klimatklivet.

Kontaktperson:
Anna-Lena Frykman, 063-14 90 97, annalena.frykman@jamtkraft.se