Nu inleds arbetet för fria vandringsvägar i Billstaån

Under 2017 kommer fisk åter att kunna vandra i Billstaån, en 2,5 kilometer lång strömsträcka mellan sjöarna Näkten och Storsjön. För att det ska bli möjligt ska tre omlöp byggas och en damm rivas ut. Arbetet kommer att följas av elever vid Myrvikens skola.

Publicerad 2016-05-18

tre personer inspekterar djur- och växtlivet i billstaån.

Läraren Anna Undin och eleverna Matilda Sundberg och Kerstin Zetterman håvar och letar vattendjur i Ävjan.

– Dammen vid Ävjan är gammal och har ingen funktion idag och därför är det ett naturligt steg att riva den. Vi kommer att arbeta för att återskapa en mer naturlik miljö på platsen. Billstaån har höga naturvärden som det här projektet kommer att gynna, säger Tommy Borgh, chef för elproduktion vid Jämtkraft.

Myrvikens skola studerar

Elever i årskurs sju på Myrvikens skola kommer att vara med och studera hur miljön förändras när vandringsvägar för fisk skapas. Den 18 maj, dagen innan Ävjan tappas på vatten, hade klassen uppstart för arbetet. De fick information om projektet och i undervisningen håvade de vattendjur i Ävjan.

– Vi hittade bland annat grodyngel, fisk och skräddare. Det är kul att komma ut i naturen och ha undervisning. Det kommer att bli häftigt att se hur området kommer att förändras över tid. Det kommer nog se helt annorlunda ut än dag, säger Matilda Sundberg.

Wiggo Wikner höll med och var nyfiken på hur omlöpen kommer att se ut.

– Det blir fränt att se hur man får till kanalerna när de är klara, om de ser naturlika ut. Det kan inte vara ett lätt arbete att få till, säger Wiggo Wikner.

Klasskompisen Evelina Walltin ser framemot att kunna studera hela arbetet med Billstaån.

– Det blir spännande att följa hela projektet. I nian kommer vi att kunna se hur allt blev, säger Evelina Walltin.


Eleverna Oliver Engdahl, Wiggo Wikner, Simon Andersson, Evelina Walltin och läraren Anna Undin går igenom vilka djur de hittat i dammen.

Många ämnen berörs
Klassföreståndarna i årskurs 7, Anna Undin (NO-lärare) och Kristina Horn (SO-lärare) på Myrvikens skola var snabba att nappa när de fick erbjudande om att studera Förbifart Billsta.

– Min förhoppning är att eleverna ska få ett positivt exempel på hur man kan hjälpa den biologiska mångfalden. Att allt inte är nattsvart när det kommer till miljöfrågor. Det är värdefullt för oss att få följa ett sådant här projekt direkt på plats. Det är en konkret studiemöjlighet kopplad till både miljö, samhälle och näringslivsfrågor, säger Anna Undin, NO-lärare på Myrvikens skola.

Lokalt initiativ
Förslaget att återskapa vandringsvägar för fisk i ån kommer ursprungligen från de som bor i bygden. Det var i samband med samrådsmötena inför renoveringen av kraftverket i Billsta som det kom fram önskemål om att bygga omlöp. Det görs nu vid kraftstationerna i Billsta, Strömbacka och vid regleringsdammen i Näkten.

– Det här är det bästa som har hänt på år och dagar, det är ett klockrent projekt och ett lyft för hela ån. Fiskarna får bättre förutsättningar att fortplanta sig och det kommer att bli både större och mer fisk i ån och i Storsjön. Det här kommer att gynna både bofasta och turismverksamhet, säger Hans-Erik Andersson ordförande i Storsjön Bergs fiskevårdsområde.

Mittuniversitetet forskar
Projektet Förbifart Billsta följs av forskaren Susanne Tellström vid Mittuniversitetet. Hon har studerat hur miljöförbättrande åtgärder kan påverka lokalsamhället. Hon har tittat på ekosystemtjänster och habitat kring Billstaån. Det handlar om utveckling i glesbygd och vad som kan tänkas ske i området till följd av restaureringen i Billstaån, om större biologisk mångfald kan öka turismen och underlätta för entreprenörer i området.

– Att samarbeta med projektet och skolan är ett sätt att sprida kunskap om min forskning och förankra den hos dem som bor här. Forskningsresultat blir mer intressanta när fler kan ta del av dem, säger Susanne Tellström.

Ingår i Triple Lakes
Förbifart Billsta är en del av EU’s LIFE-projekt Triple Lakes som Länsstyrelsen driver, det syftar till att förbättra vattenmiljön i sjöarna Locknesjön, Revsundssjön och Näkten. Arbetet i Billstaån finansieras via EU, Naturskyddsföreningens och Jämtkrafts miljöfond.

– Det är roligt att se engagemang från skolan redan från början och att det pågår under så lång tid med möjlighet att följa upp resultatet, säger Andreas Englund vid Jämtkrafts miljöfond.

Jämtkrafts projekt Förbifart Billsta inleds våren 2016 och avslutas under 2017.
Länsstyrelsens övergripande projekt Triple Lakes är femårigt och avslutas 2019. 
Läs mer om de fria vandringsvägarna för fisk i Billsta.

 

Mediakontakter:
Karin Bodén, pressansvarig Jämtkraft
063- 57 74 72
karin.boden@jamtkraft.se