Nu rullar Jämtkrafts miljardinvestering i Krokom igång - ger upp till 150 årsarbeten i tre år

Publicerad 2011-02-03

Nu startar Jämtkrafts modernisering av kraftstationen i Hissmofors, en miljardinvestering som innebär upp till 150 årsarbeten i tre år. Samtidigt förbättras produktionskapaciteten med cirka 10 GWh, vilket motsvarar hushållsel till 1400 villor. Miljödomstolen har gett sitt tillstånd och kontrakt med de största leverantörerna är undertecknade. Byggstarten är satt till den 1 mars.

 Den 1 mars inleder Jämtkraft arbetet med att bygga fångdammar och riva delar av den befintliga kraftstationen i Hissmofors, som är över 70 år gammal. Det blir startskottet för en modernisering och ombyggnation av anläggningen som sträcker sig över 3 år och kan ge upp till 150 årsarbeten under tre år. Orsaken till att vissa delar rivs är besvärliga markförhållanden i form av så kallat svällberg, som har gett en omfattande sprickbildning i vissa av betongkonstruktionerna.

- Den äldsta anläggningsdelen, kallad Hissmofors IV, måste bytas ut och som bonus får vi högre produktion. Det rör sig om en förbättring om cirka 3 procent av anläggningens kapacitet. Vi passar samtidigt på att flytta fördelningsstationen till en översvämningssäker plats på Krokomssidan, en bonus även det, säger Tommy Borgh, som är ansvarig för Jämtkrafts elproduktion.

Jämtkraft har tecknat kontrakt med NCC Construction Sverige AB som byggentreprenör och med Andritz Hydro AB kring leverans av turbin och generator. Den nya stationsbyggnaden har ritats av arkitekten Åke Månsson, som med små medel har åstadkommit en spännande och naturlig design på vad som i grunden är en enkel industribyggnad. Byggnadsprojekteringen utförs av SWECO Infrastructure.

Under hela ombyggnadstiden kommer gångbron över dammen att vara avstängd.

För mer information kontakta:

Anders Rubensson, Pressansvarig, 063-57 74 72