Nu trivs laven på Frösön igen

Publicerad 2014-10-23

I dag växer renlaven tät och frodig på Östberget, Frösön. Så var det inte när Stefan Östlund var ung. Stefan Östlund har växt upp på Frösön och har i hela sitt yrkesliv arbetat med energi- och hållbarhetsfrågor. Hans stora intresse för skidåkning har gjort att det blivit hundratals rundor i Östbergets motionsspår genom åren. Han kom till Jämtkraft med en iakttagelse; sakta men säkert har han sett hur renlaven letat sig tillbaka till Östberget.
– Jag började notera en markant skillnad under nittiotalet. Sedan dess har det blivit vitare och vitare på marken här, säger Stefan Östlund. Stefan menar att just lavar är en god luftindikator. Han funderar på om den ökade mängden renlav har ett samband med den minskade oljeeldningen i Östersund.

– Under sjuttiotalet minns jag hur det riktigt stack i lungorna under mina skidrundor de där kalla dagarna, när röken inte kunde stiga uppåt och det bildades ett lock av rök över stan. Rökmolnet låg precis inivå med spåret här. Den där röken finns inte idag, säger Stefan Östlund.

 Anders Jonsson som är docent i ekoteknik och hållbart byggande vid Mittuniversitetet, bekräftar att lavar är mycket känsliga för luftföroreningar. Oljeeldningen, som var vanlig på sjuttiotalet, bidrog starkt till förorenad luft och försurning, innan det kom krav om minskade svavelmängder i oljan och en bättre förbränning. Fjärrvärmen började successivt byggas ut och på åttiotalet började alltmer nya, hållbara bränslen att användas.

– Fjärrvärmesatsningen har med all sannolikhet bidragit till en dramatisk förbättring av luftkvaliteten jämfört med dådet var en oljepanna i varje villa, säger Anders Jonsson. Min kvalificerade gissning är att minskade luftföroreningar och försurning till följd av minskad lokal oljeeldning, i kombination med renare bränsle och bättre teknik har gjort luften så pass mycket renare på Östberget att lavarna börjat trivas igen.