Nu vandrar harren i Billstaån

Just nu är det full fart på harren i Billstaån. Fisken har gått upp i ån för att leka. Via Fiskdata.se kan du följa fiskräkningen i realtid.

Publicerad 2018-05-17

harr i billstaån

Foto: Fiskdata.se

Hösten 2017 stod Jämtkrafts projekt Förbifart Billsta klart. Nu kan fisken för andra året i rad vandra upp och ner i den 2,5 kilometer långa strömsträckan mellan sjöarna Näkten och Storsjön, något som inte varit möjligt på 100 år. Omlöp har byggts vid kraftstationerna i Billsta och Strömbacka samt vid regleringsdam­men i Näkten. Den äldre intagsdammen i Ävjan har rivits ut.

Samarbete utöver det vanliga

Det var Storsjön Bergs fiskevårdsområde som tog initiativet för fiskvandring i Billstaån. Samtalen med fiskevårdsföreningens ordförande Hans-Erik Andersson blev upprinnelsen till ett samarbete över traditionella gränser mellan; Jämtkraft som affärsdrivande bolag, Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet, fiskevårdsområdet som ideell förening och Naturskyddsföreningen som intresseorganisation.

Billsta

Följ harren i realtid

På Fiskdata.se presenteras live-data direkt från fiskräknaren vid Billsta. Fiskräknaren består av två skannerplattor i en ram som fisken simmar igenom. Med hjälp av detta kan det föras statistik över både antal och storlek på de fiskar som passerar skannern.

Energikollektivet Dela Billsta

Lokalproducerad el

Välj lokalproducerad el. Gå med i energikollektivet Dela Billsta och få el som produceras i Billstaån.

Dela Billsta