Ny ägare av stadsnätet

Jämtkraft har sålt bredbandsnätet till IP-Only och ägarbytet sker 4 januari 2016. För dig som är kund innebär det ingen märkbar skillnad.

Publicerad 2015-12-15

Efterfrågan på bredband har de senaste åren ökat markant. Invånarna i Åre, Krokom och Östersund vill se en hög utbyggnadstakt av stabil och bra fiberuppkoppling. Dessutom har regeringen satt upp ett nationellt mål som innebär att år 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/sekund.

Hittills har Jämtkraft kunnat utnyttja de samordningsvinster som vädersäkringen av elnätet gett. Det vill säga att samtidigt som vi har grävt ner elkabel i marken så har vi också lagt ner en fiberkabel. Nu ser vi att utbyggnaden av bredband kräver en högre takt än vad Jämtkraft klarar av. Och vi ser att invånarnas behov kan tillgodoses snabbare om vi säljer bredbandsnätet till ett företag som har kommunikation och fiber som kärnverksamhet.

Jämtkraft har sålt bredbandsnätet till IP-Only och från och med den 4 januari 2016 sker det formella ägarbytet av bredbandsnätet.

För dig som redan är kund innebär ägarbytet inte någon märkbar skillnad. Alla tjänster kommer fungera precis som vanligt. Tjänsteutbudet liksom driftinformationen kommer fortsatt finnas på qmarket.se. Har du några frågor kring din tjänst eller behöver göra en felanmälan är det även i fortsättningen din tjänsteleverantör du ska kontakta.

IP-Onlys vision är att vara den främsta leverantören i Norden av tjänster som utgör grunderna till det digitala informationssamhället som fibernät, internet och telefoni. De ser köpet som startskottet för en storskalig utbyggnad av fiber i hela Jämtlands län och planerar att investera upp till 600 miljoner kronor i Jämtkrafts ägarkommuner Östersund, Krokom och Åre.

 

För ytterligare information: IP-Onlys kundservice, telefon 063-501 10 00