Jämtkraft höjer elnätsavgiften

Från den 1 januari 2016 kommer nya elnätsavgifter att gälla.

Publicerad 2015-12-14

För villakunder innebär höjningen cirka 34 kr per månad, och för en lägenhetskund blir höjningen cirka 7 kr per månad.*

Du som kund har rätt att kräva säkra elleveranser varje dag, varje minut under hela året. För att vi ska kunna ge dig leverans under dygnets alla timmar måste vi sköta underhållet av vårt nät noggrant. Vi ska också agera långsiktigt. Det elnät vi bygger i dag ska stå säkert i minst 40 år framöver. En del av den höjning vi nu gör är för att vi ska kunna upprätthålla hög nivå på underhållsarbetet av elnätet.

Det är Energimarknadsinspektionen som bestämmer högsta nivån på elnätsavgiften. Jämtkraft har valt att inte utnyttja hela det utrymme som Energimarknadsinspektionen tillåter oss att göra. Vi anser att med den höjning vi nu gör kan vi fortsätta hålla hög leveranskvalitet till dig som kund, oavsett om du bor i en by nära fjällkanten eller i centralorten Östersund.

*Beräknat på en villakund som använder 20 000 kWh el årligen och en lägenhetskund som nyttjar 2000 kWh per år.

 

För pressinformation:
Karin Bodén, pressansvarig Jämtkraft, 063-57 74 72