Ny prismodell för rörligt pris

Från 1 januari kommer vi att prissätta rörligt pris enligt en ny modell. Den baseras på Svenska Kraftnäts volymvägda genomsnitt av den gångna månadens elspotpris från Nord Pool.

Publicerad 2008-11-28

Priset vägs med volymen (den förbrukade elen i Sverige). Ett volymviktat snittpris tar mer hänsyn till hur efterfrågan på el varierar under dygnet och hur priset förhåller sig till efterfrågan. När vi som elleverantör handlar el på elbörsen betalar vi aktuellt timpris för våra kunders verkliga förbrukning. Med den nya modellen stämmer våra inköpskostnader för elen bättre överens med vad våra kunder betalar till oss.

Så här får vi fram ett volymviktat snittpris: den officiella noteringen av förbrukningen i Sverige timme för timme (finns på Svenska Kraftnäts hemsida) multipliceras med priset (från Nord Pool) timme för timme, summeras och divideras med den totala förbrukningen.

Svenska Kraftnäts schablonavräkningspriser

Välj schablonavräkningspriser under innehåll, välj Sverige i rullisten och ange aktuellt år. I fjärde kolumnen visas det volymvägda snittpris som SvK räknat fram månad för månad. Kostnad för elcertifikat, påslag, årsavgift och moms tillkommer.