Nytt positivt domslut för Långforsen

Publicerad 2015-06-12

stationsbyggnad långforsen

Jämtkraft har rätt att renovera vattenkraftverket och anlägga en faunapassage i Långforsen. Det har Mark- och miljööverdomstolen slagit fast i en dom som kom i dag den 12 juni 2015.
Därmed har två domstolsinstanser kommit fram till samma beslut i den segdragna konflikten om Långforsens kraftstation.

- Det känns väldigt bra att två domstolar har prövat frågan och kommit fram till samma beslut. Nu äntligen kan vi få komma i gång och visa att det går att producera förnyar energi samtidigt som vi värnar de höga natur- och friluftsvärden som finns i Långforsen. Det här kommer att bli bra, både för klimatet och den biologiska mångfalden, säger Tommy Borgh, chef för elproduktion vid Jämtkraft.

Mark- och miljööverdomstolen skriver bland annat i domen att vid en samlad bedömning finner domstolen att åtgärderna bör medge en produktion som medför en samhällsekonomisk nytta som överstiger de kostnader och olägenheter för miljön som verksamheten medför.

Kammarkollegiet får alltså avslag på kravet att vattenkraftstationen ska rivas ut. Jämtkraft vill nu börja med att reparera anslutningsdammen och intaget till stationen till kraftstationen och så snart det är möjligt starta detaljprojektering för renovering av stationen och för den faunapassage som ska ge fiskar och annan fauna fri vandringsväg förbi överfallsdammen.

- Långforsen kommer att kunna bidra med förnybar el, samtidigt som det blir möjligt för fiskar att vandra fritt. Vi och de som bor här i bygden ser att det här blir en hållbar lösning för Långforsen och jag hoppas på ett fortsatt gott samarbete när vi nu får komma igång och göra något bra här, säger Tommy Borgh.

För mer information:
Karin Bodén, pressansvarig , Jämtkraft 063-577472