Nya avgifter för anslutning till elnätet

Planerar du ett bygge och behöver el? Gör anmälan redan nu! I juli blir det nya avgifter för anslutning till elnätet.

Publicerad 2019-06-11

nya-avgifter-för-anslutning-till-elnätet

Från och med 1 juli 2019 höjs avgifterna för nyanslutning till elnätet. Orsaken är att Energimarknadsinspektionen har indexuppräknat avgifterna.

Nya direktiv från Elmarknadsinspektionen tillkännagavs under mars 2019. Jämtkraft Elnät följer Energimarknadsinspektionens modell för prissättning men har valt att tillämpa de nya avgifterna först från 1 juli 2019.

Läs mer om avgifterna och hur du gör för att beställa en elanslutning på vår webbplats.