Nya direktiv om Långforsen

Politikerna i Jämtkrafts tre ägarkommuner (Östersund, Åre och Krokom) har beslutat att Jämtkraft ska utvärdera en överlåtelse av kraftstationen Långforsen, det beslutades vid bolagsstämman i Östersund på torsdagen.

Publicerad 2017-05-18

vårflod i långforsen

– Vi måste självklart förhålla oss till vad ägarna vill, vi ska nu grundligt utvärdera en överlåtelse. Min grundinställning har dock hela tiden varit att vi i Långforsen har unika förutsättningar att producera effektiv förnybar el samtidigt som vi tar hänsyn till höga natur- och friluftsvärden. Långforsen är angeläget för oss, det är en av alla anläggningar för förnybar energiproduktion vi behöver i Sverige för framtidens hållbara energisystem, säger Anders Ericsson, vd Jämtkraft.

Ägardirektiven styr inriktningen på bolagets verksamhet, i det nya ägardirektivet står:
Jämtkraft ska grundligt, och med en positiv grundsyn, utvärdera hur en överlåtelse av Långforsen till lokala intressen med intresse att återställa forsen kan genomföras. En renovering av det befintliga kraftverket eller nybyggnation av kraftverk i Långfors får inte inledas parallellt med detta, utan förutsätter nytt ägardirektiv.

Två domstolsinstanser, Mark- och miljödomstolen och Mark- och miljööverdomstolen, har prövat frågan och gett Jämtkraft rätt att renovera vattenkraftstationen och genomföra miljöåtgärder. Besluten överklagades till Högsta Domstolen (HD) som valde att inte ta upp ärendet för prövning. En långdragen juridisk process avslutades i och med HDs beslut i slutet av mars 2017.

I samband med HDs avgörande har det politiska läget förändrats. Nu vill politikerna i ägarkommunerna att bolaget ska utvärdera en överlåtelse av Långforsen till lokala intressen.