Nya elnätsavgifter från 1 juli

Publicerad 2010-06-14

Jämtkraft Elnät AB höjer avgiften med 5 procent. Skälet till höjningen är ökade kostnader på en rad områden, bland annat höjda stamnätsavgifter, kvalitetshöjande åtgärder och en prisökning på elnätsmaterial.

- För att vi ska kunna fortsätta att leverera el säkert och tryggt behöver vi göra kvalitetshöjande åtgärder i nätet. Till exempel har vi sedan 2006, gjort stora investeringar i vårt arbete med att vädersäkra elnätet. Det gör också att våra kostnader ökar och vi måste ta ut högre avgifter från våra kunder, säger Jan Berglund, enhetschef Elnät

Villakunder med en 20 A säkring och som förbrukar 20 000 kWh el årligen får en höjning på ca 26 kr per månad. För en lägenhetskund med 16 A och en förbrukning på 2 000 kWh per år blir höjningen ca 5 kr per månad.

Fakta
Jämtkraft Elnät transporterar el till närmare 60 000 kunder. Jämtkraft Elnät arbetar kontinuerligt med underhåll och förnyelse av elnätet för att kunna erbjuda kunderna säkra elleveranser. Under åren 2007-2010 investerar Jämtkraft omkring en och en halv miljard i elnätet.

För ytterligare information:
Jan Berglund, enhetschef elnät, 063-14 90 90