Uppsägningstiden kortas från tre till en månad

För privatkunder som har rörligt avtal kortar Jämtkraft uppsägningstiden.

Publicerad 2017-10-27

Avtalsvillkoren för uppsägning ändras från innevarande månad plus tre kalendermånader till innevarande månad plus en kalendermånad. Avtalsvillkoren ändras omgående. Berörda privatkunder med rörligt avtal får information om de ändrade avtalsvillkoren på fakturan.