Om fiskevården i Indalsälven

Publicerad 2012-06-27

I vattendomen står att "Jämtkraft ska genom finansiering med 3 000 000 kronor medverka till utredning och utförande av de fiskevårdande åtgärder..."

Syftet med utredningen som Jämtkraft nu har förslagit är ett resultat som förhoppningsvis alla kan vara rimligt nöjda med, såväl IVF som fiskevårdsområdet. IVF, som har tillståndet för Storsjöns reglering, har inte motsatt sig några fiskevårdande åtgärder generellt – men kräver att dessa inte inverkar negativt på den så kallade avbördningen. Programmet i P4 kan du lyssna på här.