Omkring 5 000 utan ström på morgonen

Nu på morgonen är det ungefär 5 000 av våra kunder som är utan ström efter Ivars framfart.

Publicerad 2013-10-13

Vi har påbörjat arbetet med felsökning. En styrka på sammanlagt 70 personer har åkt ut för att börja arbeta med uppröjning och felavhjälpning efter stormen. Jämtkraft har också bokat upp 13 skogsmaskiner och två helikoptrar. Så snart det blir ljust kan vi besikta ledningarna från luften, för att få en bättre helhetsbild av läget.
 
När vi arbetar med uppröjningen kommer vi att spränga bort en del av de träd som ligger över ledningarna och det kommer säkert att höras runt om byarna idag. Att spränga bort träd är ett säkert och snabbt sätt att röja träden från ledningarna.
 
Vi uppmanar allmänheten att inte gå i närheten av skadade anläggningar, lågt hängande ledningar eller stormfällda träd intill ledningar. Ring istället till oss så kan vi komma ut och ta hand om det.