Jämtkraft omstrukturerar tillgångar i Norge

Jämtkraft och Troms Kraft har kommit överens om att omstrukturera det gemensamma ägandet i de norska tillgångarna. Det betyder bland annat att bolagen delar upp ägandet i SKS, och vattenkraftverken i Skibotn och Lavkajåkka. Det gemensamma ägandet av bolaget Nordkraft fortsätter oförändrat.

Publicerad 2015-09-21

anders och semming2

– Vi och Troms Kraft har under lång tid diskuterat olika möjligheter att renodla de tillgångar vi nu äger tillsammans och vi har nu kommit fram till att vi gör en uppdelning så att vi tar över aktierna i SKS och Troms Kraft får option på att bli helägare i vattenkraftverken i Skibotn och Lavkajåkka, säger Anders Ericsson, vd Jämtkraft.

I avtalet som slöts fredagen den 17 september har Troms Kraft fått option på att ta över ägandet i Skibotn och Lavkajåkka vattenkraftverk. Optionen gäller i 12 månader. Jämtkrafts totala nettobetalning för hela denna omstrukturering är cirka 120 miljoner kronor.

– Det här är en bra lösning för båda parter, det har varit allmänt känt att ägarna av Troms Kraft under en längre tid önskat se en lösning likt denna, säger Semming Semmingsen, koncernchef Troms Kraft.

Genom omstruktureringen kommer Jämtkraft att få en av fem styrelseplatser i SKS, och då ett direkt inflytande i bolaget. SKS är Nordnorges största aktör inom reglerbar vattenkraft.

– Vi är mycket nöjda med en ökad ägarandel i SKS, de har, precis som vi, ambitionen att utöka den förnybara elproduktionen, säger AnnSofie Andersson, styrelseordförande i Jämtkraft.

För mer information:
Karin Bodén, pressansvarig Jämtkraft, 063-57 74 72