Omvärldsanalys inom klimatförändring och bioenergi

Jämtkrafts strävan att vara en drivkraft för regionen ställer krav på att arbeta med omvärldsanalys. Därför har två projektanställda sedan 12 oktober i uppgift att inventera, analysera och utreda framtidens möjligheter och hot inom områdena klimatförändring och bioenergi.

Publicerad 2006-11-29

Karin Larsson, civilingenjör i miljö- och vattenteknik, tittar på vilka effekter klimatförändringarna kan få för Jämtkrafts verksamhet.

– Jag ska undersöka frågor som till exempel: Hur kommer produktionen av vattenkraft att se ut i framtiden? Vad innebär en temperaturändring för fjärrvärmen? Ändras förutsättningarna för vindkraft? Påverkas elledningarna av en annan vädersituation? Skapas andra förutsättningar för bioenergi? Det här är frågor som är viktiga att ta tag i när klimatet förändras, säger Karin Larsson.

Ökad konkurrens om skogsråvaran leder till omstruktureringar inom industrin. Jonas Lundquist, jägmästare, ska undersöka olika möjligheter inom bioenergiområdet.

– Min uppgift är att undersöka vilka användningsområden som är mest energi- och resurseffektiva. Kanske är det mest effektivt att använda råvaran som bränsle i ett kraftvärmeverk, eller är det bättre att på något sätt förädla vedråvaran? Runt om i världen, i synnerhet i Sverige, pågår forskning kring att på olika sätt framställa bränslen från biomassa. Jag ska sammanställa dagens kunskaper i ämnet i syfte att skapa ett faktaunderlag för långsiktigt kloka beslut för Jämtkraft, säger Jonas Lundquist.

För ytterligare information kontakta gärna:

Håkan Roos, informationschef, tfn 070-621 85 86.

För projektet kring klimatförändringar:

Tommy Ericsson, Jämtkrafts koncernstab, tfn 070-650 86 40 eller mejl tommy.ericsson@jamtkraft.se

För projektet om bioenergi:

Elin Vinger, Jämtkrafts koncernstab, tfn 070-614 90 10 eller mejl elin.vinger@jamtkraft.se