Orsaken till avbrottet i midsommar

Publicerad 2013-07-02

Sedan strömavbrottet på midsommardagen har Jämtkraft jobbat med felsökning för att finna och åtgärda felet som orsakade avbrottet. Orsaken visade sig vara åskskadade isolatorer i en stolpe på en 145 000-voltsledning.

Analyser av teknisk information har visat att felet var övergående och det fanns alltså inte kvar när ledningarna kopplades in igen redan under midsommardagen. Därför har, under föregående vecka och helg, mätutrustningar, helikopter och specialkameror använts, och felsökningsarbetet har fokuserats på ledningen som enligt analysresultatet var felbehäftad, och det var också där felet fanns.

I en ledningsstolpe som står strax utanför Östersund fann Jämtkrafts personal igår trasiga och brända isolatorer på ledningens faser. Orsaken till felet härleder vi i första hand till åska som gett skador på isolatorerna, i kombination med damm och smuts som lagt sig på isolatorerna. Vid fuktig väderlek skapar det en strömbana över isolatorkedjan och strömmen tar fel väg, ned i marken, varvid skyddskretsarna aktiveras och automatiskt kopplar bort ledningen.

Idag har de trasiga isolatorerna bytts ut och förstärkts. Längs ledningen fortsätter Jämtkraft nu att utöka skydd och isolation för att ytterligare förebygga att nya avbrott uppstår.

Det var klockan 11.17 på midsommardagen som ett strömavbrott berörde kunder i Östersund, Brunflo, Hackås, Hallen, Oviken och Revsund. Totalt berördes cirka 36 000 kunder. Alla hade strömmen åter klockan 12.39.


För mer information kontakta:

AnnaLena Fastesson, presskontakt, 063-57 74 72