Östersund har bland de lägsta fjärrvärmepriserna i landet

Publicerad 2008-09-29

Östersund har ett fjärrvärmepris som ligger bland de tio lägsta i Sverige. Det visar ny statistik i Nils Holgerssonrapporten från Svensk Fjärrvärme. Priset i Östersund är 51 öre per kilowattimme, inklusive moms för ett mindre flerfamiljshus. Riksgenomsnittet är 70 öre.

Under senare år har debatten om fjärrvärmepriserna varit intensiv på flera håll i landet. Ett skäl är att priset på fjärrvärme varierar mellan olika orter. I den billigaste kommunen betalar kunderna bara hälften så mycket som i den dyraste.

- Många blir misstänksamma när de ser prisskillnaderna, konstaterar Lena Sommestad, vd för Svensk Fjärrvärme. Hur kan priserna vara så olika? Men prisvariationer är naturliga i en bransch, där de lokala förutsättningarna skiftar.

- Tack vare ett stort intresse från våra kunder har vi i Östersund lyckats bygga upp ett fjärrvärmesystem med hög kundtäthet. Detta ger en stabil ekonomi för Jämtkrafts värmeaffär och det i sin tur skapar en god prisbild för våra värmekunder, säger Nils Nyström på Jämtkrafts marknadsenhet.

- Det faktum att vi baserar i stort sett all vår värmeproduktion på lokala bränslen från våra skogar och att vi år efter år har ett av Sveriges lägsta fjärrvärmepriser, visar att miljöriktig energiproduktion och bra priser inte alltid behöver vara varandras motsatser, säger Nils Nyström på Jämtkraft.

Liksom all annan energi har fjärrvärme ökat i pris under senare år. Prisökningarna är dock måttliga jämfört med andra energislag. Under perioden 1998-2007 ökade priset på fjärrvärme i flerbostadshus i Sverige med 19 procent, enligt Energimarknadsinspektionen (2008). Det motsvarar 11 öre per kilowattimme. Under samma period mer än fördubblades priset på eldningsolja. Elkostnaden för en villakund gick upp med 66 procent.
Diskussionerna om fjärrvärmepriserna har resulterat i en ny lag, Fjärrvärmelagen, som trädde i kraft 1 juli 2008. Lagens syfte är att stärka kundens ställning. Enligt den nya lagen ska fjärrvärmeföretagen bland annat se till att tydlig prisinformation finns tillgänglig för alla kunder. Företagen ska också redovisa drifts- och affärsförhållanden.

För ytterligare information kontakta:

Nils Nyström, Jämtkraft, 063-14 92 42, 0730-72 52 23

Ulla Möller, Jämtkraft, 063-14 93 36