Östersund har fortfarande bland de lägsta fjärrvärmepriserna i landet

Publicerad 2010-10-19

Årets Nils Holgerssonundersökning visar att Östersund fortsatt har ett fjärrvärmepris som ligger bland de tio lägsta i landet. Priset för ett mindre flerbostadshus i Östersund är 58 öre per kilowattimme, inklusive moms. Detta kan jämföras med riksgenomsnittet som ligger på 75 öre.

– Fjärrvärmekunderna har en prisvärd uppvärmningsform. Trots att priset på energi har ökat rejält de senaste åren, har fjärrvärmekunderna haft en stabil prisutveckling, säger Ulrika Jardfelt, VD för branschorganisationen Svensk Fjärrvärme.

Fjärrvärme är alltså fortfarande ett av de bästa alternativen som finns för att värma våra hem med. Fjärrvärme ger inte bara en trygg uppvärmning utan bromsar dessutom växthuseffekten.

– Jämtkrafts fjärrvärme är baserad på lokala biobränslen. Det är glädjande att våra kunder även fortsättningsvis kan ta del av fördelarna med klimatsmart uppvärmning till konkurrenskraftiga priser, säger Ulf Lindqvist, affärsområdeschef Jämtkraft Värme.

Om Nils Holgersson-rapporten
HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, SABO och Fastighetsägarna undersöker årligen avgifterna för fjärrvärme, el, vatten och avlopp samt avfall för flerbostadshus i Sveriges samtliga kommuner. Avgiftsundersökningen "Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige" sker i samarbete med branschorganisationerna Svenskt Vatten, Avfall Sverige, Energimarknadsinspektionen och Svensk Fjärrvärme. Läs mer på www.nilsholgersson.nu.

För information kontakta:
Ulf Lindqvist, Affärsområdeschef Jämtkraft Värme 063-14 90 37, 073-275 52 78
Håkan Roos, Informationschef 063-57 74 72, 073-460 51 59