Östersunds kommun köper Vattenfalls aktier i Jämtkraft

Publicerad 2009-11-23

Östersunds kommun och Vattenfall har kommit överens om ett förslag till avtal som innebär att Vattenfalls aktier i Jämtkraft AB övergår till Östersunds kommun. I dag har kommunstyrelsen sagt ja till avtalet och 10 december ska kommunfullmäktige godkänna det.

– Det känns bra att Jämtkraft blir ett av regionen helägt bolag. Östersunds kommun ser positivt på att tillsammans med Åre och Krokom fortsätta att utveckla Jämtkraft, säger Jens Nilsson, ordförande i finansutskottet.

I dag ägs Jämtkraft av Östersunds kommun med 77,8 procent, Vattenfall med 20,6 procent och Krokoms- och Åre kommuner med respektive 0,8 procent vardera. Köpeskillingen är 550 miljoner kronor och i och med förvärvet kommer Östersunds kommun att äga 98,4 procent i Jämtkraft.

– Jämtkraft spelar redan i dag en stor roll i utvecklingen av regionen i olika former. Man kan se det här som en investering för framtiden, säger Ulf Edström, vice ordförande i finansutskottet.

– Vi kommer att fokusera på att utveckla vår förnybara energiproduktion och vår strävan mot att bli ett ännu mer offensivt energiföretag. Helt i linje med de ambitioner ägarna uttalat, säger Anders Ericsson, vd för Jämtkraft.

Köpet finansieras med lån och med dagens ränteläge innebär det en kostnad på drygt 5 miljoner kronor årligen. Det är Östersunds kommun som köper aktierna men nästa steg är att Rådhus AB så fort som möjligt ska överta aktierna. Men ägandet av aktierna ger också en viss årlig utdelning, cirka 1,5 miljoner kronor.

– Ett ägande över 90 procent ger kommunen som ägare bättre möjligheter till koncernplanering enligt de skatteregler som gäller för bolagskoncerner, säger Bert-Olof Åkerström, biträdande kommundirektör.

För mer information:

Jens Nilsson, 070- 653 97 54

Ulf Edström, 070- 377 10 77

Bert-Olof Åkerström, 070- 600 36 60

Hans von Uthmann, vice vd Vattenfall AB och chef Vattenfall Norden, 08-739 50 74

Erik von Hofsten, Chef PR och medierelationer Vattenfall Norden, 070-559 54 58