På väg mot noll

Under 2019 minskade Jämtkraft koldioxidutsläppen från egna fordon med 48 procent jämfört med året innan. Det uppnåddes främst genom att fordonen tankades med fossilfritt bränsle, HVO.

Publicerad 2020-04-02

i ett garage står flera elbilar och laddas med hjälp av laddboxar på väggen.

 På lång sikt tror vi att vår fordonsflotta mestadels kommer att utgöras av laddbara fordon. Men just nu har vi en stor andel fossila fordon och där har vi gått över till att tanka fossilfritt, säger Karin Waernebo Petterson, miljösamordnare Jämtkraft.

2018 tog Jämtkraft beslut att koldioxidutsläpp från våra egna fordon ska vara noll år 2025. Detta genom att varje år minska med 40 procent årligen från föregående år.

​Hur fortsätter vi?

Vi ersätter fossila bilar med laddbara alternativUnder 2019 beställdes många nya elbilar som levererades i början av 2020.  De nya elfordonen är främst personbilar men några mindre arbetsfordon har också kommit. Med dessa har Jämtkraft 23 elbilar och åtta elhybrider. Med de nya elbilarna ​utgörs Jämtkrafts fordonsflottan av 24 procent laddbara fordon, jämfört med 15 procent under 2018.

Jämtkrafts

Redovisningar

I Jämtkrafts års- och hållbarhetsredovisningar får du ta del av aktuella frågor i vår verksamhet och det ekonomiska resultatet. Du kan också läsa om hållbarhetsarbetet, hur vår verksamhet ska bedrivas med hänsyn till miljö, människor och ekonomi.

Redovisningar