Pär lagrar solenergi hela vintern - i vattnet

Solceller ger som mest el när vi behöver den som minst – mitt på dagen och under sommarens varmaste månader. Pär Hansson i Ås har valt en helt ny lösning för energilagring som baseras på en gammal metod. Han lagrar överskottselen i vattenkraften.

Publicerad 2017-07-17

pär hansson på sitt tak med solpaneler

Pär på sitt ladugårdstak med solceller. Foto: Thron Ullberg. 

Energilagring är en avgörande fråga för solelsproducenter som själva vill använda elen de producerar. Hemmabatterier är något som förväntas komma stort bland de som vill sörja för sin egen el.

Forskning och utveckling pågår för fullt för att hitta billigare och mer miljösmarta alternativ till dagens litium-jonbatterier. Algbatterier, pappersbatterier och giftfria batterier är några varianter som väckt stor uppmärksamhet på senare tid. Solelsproducenten Pär Hansson i Ås, Jämtland, har dock valt en helt annan väg.

– Nu hyr jag det gigantiska batteriet där nere, säger han och blickar ut över Storsjön.

Investering som sänker energikostnaden

Ladugårdstaket som vetter mot sydväst pryds av 96 kvadratmeter solceller sedan ett år tillbaka.

– Det ska bli spännande att se hur solcellerna levererar under sommaren. Årsproduktionen kan nog komma upp i 13 000 kilowattimmar som planerat, om allt går bra.

Pär tar upp mobiltelefonen och visar en app från Solar Edge där man ser hans energianvändning, egenproducerade solel och inköpt el.  

– Jag tycker det är konstigt att folk gladeligen renoverar sina badrum istället för att satsa för att sänka sin energikostnad. Men det är förmodligen för tråkigt, konstaterar Pär.

De mindre soliga dagarna på året har Pär köpt el via sitt vanliga elavtal, precis som tidigare. Överskottselen under sommarmånaderna har han sålt bort, eftersom han inte haft någon möjlighet att lagra energi. Men han upplever att det varit svårt att få en god överblick över affären.

– Även om du har ett bra försäljningsavtal är det svårt att överblicka kalkylen, med alla dessa avgifter som nätöverföringsavgift, elhandelsavgift och annat, säger han.

Dela vattnet

Lagra solenergi i vattnet

Med molntjänsten Dela vattnet kan du lagra dina solcellers överskottsenergi från sommaren till vintern, när du använder som mest el och den är som dyrast.

Dela vattnet

Batterier klarar bara kortsiktig energilagring

Pär som är systemutvecklare har utvecklat en egen app, för att energieffektivisera. Det är uppenbart att han blir inspirerad av ny teknik och energilösningar. Med appen kan han se när han ska köra sin vedeldade värmepanna för att spara in på elen. Och så kan han nyttja mer solel när solcellerna producerar som mest. Men det räcker långt ifrån för att kunna ta vara på energin.

– Jag tittade på batterier men det var svårt att få en helhetsblick och veta vilket batteri jag ska ha - livslängd, effekt och så vidare.

De batterier som finns på marknaden lagrar endast energin från dagen till natten, under de tider då solen ger ett överskott på el. Det är framförallt under sommaren. För Pär hade det kunnat funka eftersom han använder mindre el på vintern, då han kör sin värmepanna mer. Men energilagring via batteri hade blivit kostsamt.

– Jag hade behövt minst ett 50 kWh batteri, redan där börjar det bli dyrt, säger han.

Lagrar egen solel tack vare vattnet

Alldeles bredvid ladugården går en gammal väg, en forbondeled från Storsjön till Kattstrupeforsen. Där står idag en av de vattenkraftstationer som kan lagra energi via vattnet innan det släpps igenom turbinerna och genererar el. När Pär hörde om Jämtkrafts tjänst Dela vattnet för att spara överskottselen i vattenkraften, valde han det.

– Dela vattnet är så enkelt – de kilowattimmar jag producerar de använder jag. 1 kWh in 1 kWh ut. Jag kan förstå det. Jag kan hämta ut min el under vintermånaderna. Det hade krävts ett gigantiskt batteri för att klara det, säger han.

Pär tycker att det är skönt att slippa hanteringen med att sälja överskottselen. Den här vintern kommer Pär och familjen att kunna använda elen från ladugårdstaket istället.

– Det känns mer och mer bra. Det har egentligen inte så mycket med fakturan, pengarna eller detaljerna att göra. Jag tänker på helheten. Det vore bra om mina barn fick leva ett liv utan att planeten blir uppvärmd, säger Pär och ser eftertänksam ut.

Mer Om Pär

Namn: Pär Hansson
Yrke: Systemutvecklare
Familj: Fru och två döttrar som är 2 och 5 år
Bor: På en gård i Ås, Jämtland
Aktuell: Solelsproducent och nybliven Dela vattnet-kund