Pelletsvärme en vinnare

Publicerad 2008-09-05

Enligt Energimarknadsinspektionens rapport om uppvärmning av småhus är pelletsvärme en vinnare på uppvärmningsmarknaden. Priserna på el och olja har stigit rejält under det senaste halvåret men pelletspriset har stigit mycket mindre.


Pelletsanvändaren betalar just nu cirka 0.55 kronor per kilowattimme. El- och oljeanvändare betalar betydligt mer, upp till cirka 1.60 kronor per kilowattimme. Det visar Energimarknadsinspektionens rapport "Uppvärmning i Sverige 2008" som redovisar årskostnader för olika uppvärmningsmetoder av småhus.

Det finns stora variationer i priserna eftersom uppvärmning kostar olika beroende på var i landet man bor. Fjärrvärmepriset kan variera stort från kommun till kommun och pellets är något billigare att köpa i norr än i söder. För småhus är fjärrvärme det i genomsnitt billigaste alternativet, enligt myndighetens rapport. Därefter kommer bergvärme och pellets där bergvärme dock har höga installationskostnader.


En villaägare med normal förbrukning av värme och varmvatten kan spara upp till 25 000 kronor per år genom att byta ut olja mot pellets. Den som har elvärme kan spara upp till 16 800 kronor om året.

Tillgången på pellets är god och det totala pelletspriset som stigit 61 procent från 1998 och fram till början av 2008 har nu sjunkit, enligt rapporten. Under samma period steg naturgaspriset med 97 procent och det totala priset på eldningsolja med 157 procent för en villakund. Den totala elkostnaden för ett småhus ökade med 66 procent. Fjärrvärmepriset ökade under perioden med endast drygt 13 procent i genomsnitt.

För ytterligare information kontakta:
Niclas Rehnholm, energirådgivare, 063-14 90 95,
070-239 02 02