Personligt ledarskap byggt på synlighet

Det är tidig torsdagsmorgon. Gryningsljuset sprider sig långsamt över himlen. Inne i konferensrummet på huvudkontoret i Östersund samlas 14 medarbetare från avdelningen Elproduktion underhåll. Det är dags för arbetsplatsträff.

Publicerad 2016-06-29

arbetsplatsträff för elproduktion underhåll på jämtkraft

– Idag vill jag att ni börjar med att läsa en text som handlar om att lyckas på olika sätt. Och sen kan ni i grupper om två, tre reflektera över om det finns tillfällen när ni har tänkt annorlunda för att nå en lösning på ett problem.

Yvonne Berglin är chef för avdelningen och hon liksom övriga personer i hennes position har ett budskap att förmedla: Elpriset är rekordlågt vilket innebär tuffa tider ekonomiskt för alla som producerar el.

– Vi är tvingade att tänka till, vi är tvingade att hitta nya lösningar, annars kommer vi aldrig att komma starka ur detta stålbad. Och jag tror på att många lösningar redan finns här hos oss, bland oss som arbetar i verksamheten. Vi måste äga frågan och känna att vi är med och påverkar företagets utveckling. Den kompetensen finns inom gruppen, det är jag övertygad om, säger Yvonne. 

En ledare måste förstå skillnaden mellan att leda människor och leda verksamhet. Det är en stor och viktig skillnad, enligt Yvonne. Själv bygger hon sitt personliga ledarskap på synlighet. Hennes medarbetare ska känna sig trygga med vem hon är som person, även i frågor som kanske inte direkt har med verksamheten att göra.

– De ska till exempel känna till vad jag har för människosyn och vad jag tycker är roligt att göra på fritiden. Jag vill vara genomskinlig, då vet de att jag är ärlig och inte har någon dold agenda. Yvonne ser sina medarbetare som kamrater i vardagen, att de är ett gäng som tillsammans jobbar mot givna mål. 

– Min roll blir att skapa de bästa förutsättningarna för mina medarbetare, så att de får glänsa som de unika personerna de är. 

Yvonne Berglin, Elproduktion

Yvonne Berglin, chef för Elproduktion underhåll.

Mjuka frågor i fokus

Jämtkraft följer noga upp hur medarbetarna trivs med sina jobb och med Jämtkraft som arbetsgivare. Varje år skickas en enkät ut till alla anställda och som sedan ger ett index, ett så kallat Nöjd-medarbetar-index. Helhetssiffran ligger högt relativt andra jämförbara företag, men den har ändå sjunkit några år i följd.

– Det är allvarligt att index sjunker så för hela företaget. En del av förklaringen kan vara de stora marknadsförändringarna som har påverkat Jämtkraft och många andra företag i energibranschen.

Förändringar skapar alltid oro och då är det särskilt viktigt att lägga fokus vid dessa så kallade mjuka frågor, där kan nog Jämtkraft jobba lite ytterligare, säger Yvonne.

Av undersökningen att döma så vet Yvonne vad hon talar om. Indexvärdet för hennes avdelning ligger 11 enheter högre (74) än Jämtkrafts totala. Det är särskilt Yvonnes förmåga att entusiasmera och kommunicera som får höga omdömen av medarbetarna.

– Men det är ett lagarbete, allt jag gör och kan som ledare får jag från gruppen. Det är ett viktigt samspel och ett gemensamt ansvar mellan mig som ledare och mina medarbetare.

Arbetsplatsträff för Elproduktion underhåll på Jämtkraft

Skrytövning

I sammanträdesrummet på huvudkontoret i Östersund sitter bolagets forna direktörer porträtterade på väggen, den förste i raden heter Erhard Borggren och chefade mellan åren 1889 och 1923. Dagens arbetsplatsträff som ska avslutas med en sista övning.

– Jag kallar den skrytövningen, säger Yvonne. Alla medarbetarna skriver ner en eller ett par bra saker om den kollega de sitter bredvid. Det tar en stund, koncentrationen är hög. Sen är det dags för var och en att redogöra för gruppen vad man har skrivit om sin kollega. Stämningen är hjärtlig men också allvarsam, gruppen lyssnar uppmärksamt på den som pratar.

– Jag känner att vi är en trygg grupp. Vi ser att vi är olika som personer och att det är något
som vi tycker är bra. Ofta kan man fundera på en lösning på ett problem själv och så får man bolla den i gruppen och då kommer det ut ett ännu bättre förslag, säger Michael Häggmark som arbetar som projektledare och konstruktör.

– Vi går inte i ett och samma led i våra tankar, vi går åt lite olika håll och det är då vi hittar de kreativa lösningarna, summerar Yvonne, och ber alla att ta med sig skrytlappen och stoppa den i bakfickan på arbetsbyxorna.

– Den där dagen när det mesta går åt skogen och allt är vrångt, då är det himla bra att ta fram den där lappen med allt det goda på, säger Yvonne. Direktörerna på väggen ser ut att ge sitt godtycke. Även om en del av dem kanske är aningens förbryllade över dagens syn på ledarskap.