Planerade samrådsmöten ställs in på grund av coronaviruset

Med anledning av spridningen av coronaviruset måste vi dessvärre ställa in samrådsmötena angående planerna att bygga en ny kraftledning från Krokom till Föllinge.

Publicerad 2020-03-13

Samrådsmötena ställs in, men samrådet fortsätter

Jämtkraft Elnät AB har tidigare skickat ut en inbjudan till samråd med anledning av planerna att bygga en ny kraftledning från Krokom till Föllinge. Vi måste nu dessvärre ställa in dessa möten med anledning av spridningen av coronaviruset. Vi följer noga utvecklingen av coronaviruset. Idag råder det stor osäkerhet kring hur smittan kommer att utvecklas, därför måste vi sätta människors hälsa i första rummet. Vi beklagar att mötena ställs in men hoppas att ni har förståelse för beslutet. 

Inställda samrådsmöten

Följande samrådsmöten är alltså inställda:

  • Gravbränna bygdegård, 16 mars
  • Aspåsnäsets bygdegård, 24 mars
  • Lundsjöns gamla skola, 18 mars
  • Aspåsgården i Aspås, 25 mars
  • Ringsta bygdegård, 19 mars
  • Hägragården i Dvärsätt, 26 mars

Vad innebär detta för projektet?

Samrådet fortsätter hela perioden fram till den 8 april trots att själva mötena inte blir av. Vi vill fortfarande ha era synpunkter för det fortsatta arbetet i projektet. Era synpunkter är väldigt viktiga då de, tillsammans med andra intressen, kommer att ligga till grund för olika alternativa ledningssträckor vi tar fram efter att detta samråd avslutats den 8 april. Vår förhoppning är att vi därefter kan bjuda in till nya samrådsmöten där vi samråder om dessa alternativa ledningssträckor så snart det kan göras utan risk för människors hälsa.

Skicka gärna dina synpunkter via mejl eller ring till oss!

Jessica Raftsjö-Lindberg
072-588 50 58
jessica.raftsjolindberg@sweco.se 

Ronny Asplund
063-14 93 48
samrad@jamtkraft.se                                       

Kartor och mer information

Sträckningsalternativen hittar du på www.jamtkraft.se/tornas

Vi beklagar återigen men hoppas att vi snart har möjlighet att bjuda in till nya samrådsmöten!