Politisk halvhalt i Långforsen

Jämtkrafts största ägare, Östersunds kommun, vill utreda förutsättningarna för en försäljning av Långforsen kraftstation till en ekonomisk förening.

Publicerad 2017-04-05

- Jag är fortfarande positiv till möjligheterna att renovera anläggningen. I Långforsen har vi unika förutsättningar att producera förnybar el samtidigt som vi uppfyller moderna miljökrav. Men självklart måste vi förhålla oss till vad ägarna vill, säger Anders Ericsson, vd Jämtkraft.

Parallellt med processen ska nu Jämtkraft gå igenom och uppdatera underlag och ekonomiska kalkyler kring Långforsen. Anders Ericsson anser att Jämtkraft måste ha en seriös motpart att förhandla med.

- De som eventuellt skulle köpa Långforsens kraftstation måste ha resurser för att klara av att ta ansvar för såväl kraftstation som dammar, och det kostar pengar. Det här måste skötas  affärsmässigt, säger Anders Ericsson.

Jämtkraft AB ägs till 98 procent av Östersunds kommun. Krokoms- och Åre kommun äger vardera 1 procent.