Pressinbjudan - Norden Europas gröna batteri

Publicerad 2015-05-13

Norden – Europas gröna batteri

Så blir förnybar energi en framtidsnäring för Norden och Jämtland

I Jämtland finns rika skogar, friska vindar och kraftfulla forsar. Det har visat sig att vi kan utvinna solenergi på våra breddgrader. Vi har mer förnybar energi än vi behöver, varför ska vi producera mer?


Vi har potentialen att skapa en helt ny exportsituation där förnybar el är vår produkt. År 2020 kan den nordiska elproduktionen vara koldioxidfri. Norden skulle kunna bli Europas gröna batteri, ett scenario som ger tillväxt och sysselsättning och som bidrar till lösningen i kampen mot klimatförändringarna och ett grönare Europa.

Ska visionen bli verklighet krävs att vi arbetar på flera fronter. Välkommen till vårens kunskapsseminarium och samtal om energi. Kjell Jansson och Ståle Gjersvold  ger en intressant inblick i energipolitiken i Norden och EU. AnnSofie Andersson pratar om hållbarhet och attraktivitet och Anders Ericsson berättar om Jämtkrafts strategiska agenda.

Vi bjuder på en enklare måltid från Smakriket Jämtland.

När: Tisdag den 19 maj 18.00–21.00
Var: Campus, Mittuniversitetet Östersund, Hus F 234

Svara senast 12 maj.

Anmäl dig här!

Program
18.00  Hållbarhet ger attraktivitet  
AnnSofie Andersson, styrelseordförande, Jämtkraft

18.15  Norden – Europas gröna batteri  
Kjell Jansson, fd vd Svensk Energi
Ståle Gjersvold, vd Trönder Energi

19.15 Enkel måltid

19.45   Norden – Europas gröna batteri forts.

20.45  Jämtkrafts strategiska agenda    
Anders Ericsson, vd Jämtkraft


Varmt välkommen!