Pressinbjudan Kent Nyström, Svensk bioenergi

Kom och möt Kent Nyström från Svensk Bioenergiförening på plats bland högarna av biobränsle vid kraftvärmeverket i Lugnvik.

Publicerad 2007-11-09

Tid: 12 november klockan 13.15

Plats: Jämtkrafts kraftvärmeverk, Vikanders väg, Lugnviks industriområde  

Just nu händer mycket inom bioenergibranschen och allt talar för att aktiviteten bara ökar framöver. EU höjer ambitionen när det gäller förnybar energi. Efterfrågan på biobränslen från skogar och åkrar kommer att öka.   Därför har vi på Jämtkraft bjudit in Kent Nyström, vd för Svensk Bioenergiförening, för att få en aktuell och bred genomgång av utvecklingen inom bioenergiområdet. Kent har mycket stor erfarenhet av arbete med bioenergifrågor, både nationellt och internationellt.  

Frågor som kommer att behandlas är bland annat:  

Energi- och klimatpolitik

Hur ser bioenergisituationen ut i Sverige, Europa och världen idag? Hur kommer EU:s nya energipolitik att påverka Sverige och Jämtland? Vad innebär det att vi den första januari 2008 går in i en ny period för handel med utsläppsrätter?  

Bioenergi i olika former

Vilka möjligheter finns det att producera bioenergi inom jordbruket? Hur mycket bioenergi finns att hämta från skogen? Hur kan och biomassan förädlas – pelletering, brikettering, biodrivmedel…?  

Bioenergi – en möjlighet för Jämtland

Vilka möjligheter till arbetstillfällen finns inom bioenerginäringen? Finns det tillräckligt med råvara till både skogs- och bioenerginäringen? Vilka stora satsningar på bioenergi görs i Jämtland och mellannorrland?

För ytterligare information kontakta:

Tommy Ericsson, Jämtkraft, 070-650 86 40