Pressinbjudan: Träffa Jämtkraft i Almedalen i år

Publicerad 2013-06-28

Nästa vecka finns Jämtkraft i Visby för att delta i politikerveckan i Almedalen, Sveriges största politiska mötesplats. Vi lyfter fram den småskaliga vattenkraftens betydelse för hållbar utveckling och pratar om infrastruktur för elfordon.
I år arrangerar Jämtkraft ett eget seminarium, När elkunden tar över, där vi diskuterar affärsmässig hållbarhet på en marknad som snabbt förändras.

Jämtkraft deltar i en rad aktiviteter under Almedalsveckan. Här kan du träffa oss:

2 juli 13:00-16:30 
Energi för hållbar utveckling: biogas, småskalig vattenkraft, fjärrvärme och energieffektivisering
Fyra viktiga energiområden som är nyckelfrågor för den hållbara utvecklingen:
Biogas och fossiloberoende transporter
Småskalig vattenkraft och förnybarhetsmålen (Jämtkraft)
Fjärrvärme och kunddialog
Energieffektivisering och energitjänster.
Vilken roll kan de regionala energibolagen spela för omställningen?

Arrangör: Regional Energi – ett nätverk med 18 kommunägda energiföretag  Typ av evenemang: Seminarium & mingel  Plats: Börshuset, Strandgatan 10


3 juli 08:00-08:45 

När elkunden tar över, live på >Miljöaktuellts hemsida 
Hur går det för energibranschen när kunderna äger 50 procent av sin egen sol-, vind- och vattenkraft? På en elmarknad i snabb förändring är affärsmässig hållbarhet en framgångsfaktor. Kunden som elproducent – hot eller möjlighet? Hur förändras elbranschen när kunden tar över? 

Arrangör: Jämtkraft  Typ av evenemang: Seminarium  Plats: Miljöaktuellt Arena, Gotlands Museum, Strandgatan 14


3 juli 10:30-12:00
Årets energidebatt: Svensk Energi med flera
En debatt mellan riksdagspartiernas energitalespersoner på temat vad energin betyder för vår ekonomi och sysselsättning? Är det dags för en långsiktig partiöverskridande energipolitik?

Arrangör: Energispektrum  Typ av evenemang: Seminarium  Plats: Nowas trädgård, bakom Clarion Hotel Wisby, Kronstallgränd


4 juli 10:30-12:15 
Infrastruktur för elfordon – Sverige på efterkälken!
Introduktionen av elfordon har med hjälp av politiska initiativ och stödsystem påbörjats, men idag saknas den nödvändiga infrastrukturen för elfordonen. För att nå övergripande politiska mål för transportsektorn krävs elfordon – och då också laddinfrastruktur. Idag är Sverige på efterkälken inom e-mobility!

Arrangör: Power Circle och Green Highway  Plats: Fartyg i Visby hamn, Teaterskeppet


Gröna Bilister, Jämtkraft & Öresundskraft
Jämtkraft lyfter också frågor om transportomställningen och eltrafik tillsammans med Gröna Bilister och Öresundskraft.

För samtliga seminarium nedan är platsen: Briggen Tre kronor, Visby hamn

1 juli-5 juli  
Laddinfrastruktur och elfordon, utställning
Ett antal aktörer visar laddinfrastruktur och elfordon på kajen vid briggen i anslutning till Gröna Bilister.

1 juli 09:00-10:40 
Vad händer kring laddinfrastrukturen i Sverige – utveckling och standarder
En genomgång av vad som sker med laddinfrastruktur för elfordon. Vad kan vi lära av utvecklingen i länder som Danmark och Estland? Vad sker med standarder?

1 juli   10:20-12:00
Vad händer med elfordonen? Många frågor – flera svar
Vad krävs för att få en elbilsboom i Sverige? Varför säljer elbilar och laddhybrider som smör i Norge och Holland, men inte i Sverige? Hur fungerar bilarna – kan man ha dem i bilpool, går de att ha i kallt klimat? Många frågor – flera svar.

2 juli  09:00-10:40
Regionala projekt bakom svenska elfordonssatsningen
Genom flera regionala projekt drivs miljöfordonsutvecklingen framåt. Genom samverkan mellan lokala myndigheter, kommuner och näringsliv skapas projekten som visar på den nya tekniken. Men var finns den nationella strategin?

2 juli  10:20-12:00
Var finns den nationella strategin kring elfordon?
Det sker mycket kring elfordon i Sverige, men det sker till största delen genom regionala eller lokala projekt. Var finns den nationella strategin? Vi frågar ut ett urval av riksdags-politiker för att identifiera vilka strategier som ligger bakom de olika partierna. Moderator Jakob Lagercrantz.

3 juli 10:20-12:00  
Så kan elbilssatsningar driva utvecklingen framåt
Genom att lyfta fram bästa elfordonskommun i Sverige visar vi på vad som fungerar lokalt – och vad som fungerar sämre. Vi listar tio exempel på bra satsningar runt landet som driver utvecklingen framåt.


För mer information kontakta:

Kristina Andersson, pressansvarig, 063-57 74 72

www.jamtkraft.se/almedalen