Prisändringar på el och fjärrvärme

Fjärrvärmepriset höjs 10 procent och elpriset sänks 10 procent.

Publicerad 2007-04-30

I morgon sänker vi lokalpriset till 29 öre/kWh för våra elkunder i kommunerna Östersund, Åre och Krokom. Sänkningen är möjlig tack vare att våra vattenmagasin fyllts till bredden. Nu kan vi producera billig vattenkraft och slipper köpa in dyr olje-, gas- och kolkraftproducerad energi från utlandet. Bättre för såväl miljön som privatekonomin.

1 juli höjs våra fjärrvärmepriser med 4 öre/kWh. Kostnadsutvecklingen på fjärrvärmen har varit blygsam, priset har justerats sex gånger sedan slutet av 1980-talet. Bakgrunden till kommande höjning är dels ökade kostnader, dels att en del av fjärrvärmens intäkter kommer från elen som produceras i kraftvärmeverket och värdet av produktionen står i direkt förhållande till priserna på elbörsen. Och eftersom priserna på elbörsen nu är mycket låga påverkar det våra intäkter negativt.

Kostnadsökning för en villakund med fjärrvärme blir ungefär 100 kr/månad. Även efter höjningen så ligger fjärrvärmepriset betydligt under riksgenomsnittet.  

För ytterligare information kontakta:

Ulla Möller, marknadschef   063-14 93 36

Sven-Erik Trulsson, försäljningschef  063-14 91 73