Prisa solen – nu kommer skatteåterbäringen

Nu blir det både miljömässigt och ekonomisk befogat att investera i egen solcellsproduktion. Den nya lagen om skattereduktion som trädde i kraft 1 januari 2015 innebär att du som är mikroproducent av el, får 60 öre per kilowattimme för din överskottsel som du matar in på elnätet.

Publicerad 2015-01-12

Skattereduktion är en betydande pusselbit för att få investeringskalkylen för solceller att gå ihop. Många hade hellre sett en nettodebitering av den egna elproduktionen. Det alternativet anses av många vara enklare administrativt men det strider mot EU:s momsskattedirektiv.

Låt solen värma i kylan

Idag skriver DN om möjligheterna med solenergi nu när den blir mer ekonomiskt intressant att producera. I den nya boken ”Solrevolution” (SNF, 2014) slår fast att solsäsongen på våra nordliga breddgrader är betydligt längre än sommarmånaderna. Produktionen ökar när det är svalare. Och under ett år går det att producera mer el i norra Sverige än i Malmö, om man använder solföljare, en teknik där man vinklar panelerna mot ljuset.

DN skriver också att priset sjunkit dramatiskt sedan 1970-talet, från 700 kronor till 2 kronor per watt. Mellan 2008 och 2012 sjönk priset med 80 procent.

Eget elbehov lika stort som överskottet

I den nya lagen, som omfattar både privatpersoner och juridiska personer, finns ett maxbelopp på 18 000 kronor vilket betyder att du får skattereduktion för upp till 30 000 kilowattimmar per år. Det finns även ett krav på att kundens egen elanvändning ska vara minst lika stor som det överskott som säljs. Anläggningar med en säkring över 100A omfattas inte av skattereduktionen. Skattereduktionen betalas ut i samband med skattedeklarationen.

Läs mer i DN:s artikel.  

Läs om Jämtkrafts solcellspaket.