Prishöjning fjärrvärme

Publicerad 2010-09-21

1 januari 2011 höjer vi fjärrvärmepriset. Prishöjningen beror framförallt på stigande bränslepriser. Biobränslepriserna har de senaste sex åren ökat markant. Inför 2011 har de för Jämtkraft återigen höjts med cirka 10 procent.

Höjningen av fjärrvärmepriset kommer att variera mellan 7 och 19 procent beroende på vilken energiförbrukning kunden har, var bostaden ligger eller var man bedriver sin verksamhet. För en villakund i Östersund och Krokoms kommuner med en förbrukning på 20 000 kWh innebär höjningen en kostnadsökning på cirka 110 kronor per månad. För en villakund i Åre kommun innebär höjningen en kostnadsökning på cirka 230 kronor per månad.

I Östersund och Krokoms kommuner påverkas fjärrvärmepriset även av att de statliga elcertifikaten för vår elproduktion i kraftvärmeverket i Lugnvik försvinner om fem år (2015). Intäkterna från elcertifikaten har förutom att användas i Jämtkrafts miljöarbete även nyttjats till att hålla ett lågt fjärrvärmepris.

I Åre har Åre Fjärrvärme AB visat negativa resultat under flera år.

– Vi arbetar kontinuerligt med att effektivisera produktionen och verksamheten. Till exempel genom att söka nya lokala bränslen och se över den interna organisationen. Tyvärr räcker inte det utan vi måste även höja priset, säger Ulf Lindqvist, affärsområdeschef Jämtkraft Värme.

Jämtkrafts fjärrvärmepriser har alltid varit konkurrenskraftiga, vilket även visas i förhandsutgåvan av den oberoende undersökningen Nils Holgersson för 2010. Fjärrvärme är fortfarande ett av de bästa alternativen som finns för att värma våra hem med. Fjärrvärme ger en trygg uppvärmning och bromsar dessutom växthuseffekten.

För information kontakta:
Ulf Lindqvist, Affärsområdeschef Jämtkraft Värme 063-14 90 37, 073-275 52 78
Håkan Roos, Informationschef 063-14 91 35, 073-460 51 59