Prishöjning för företagare 1 juli 2017

Från och med den 1 juli 2017 höjer vi avgifterna på våra elavtal för företagare.

Publicerad 2017-06-15

Månadsavgiften höjs till 40 kronor exklusive moms på följande elavtal

  • Lokalpris företagsportfölj
  • Jämtkraft företagsportfölj
  • Rörligt elpris

Vi höjer samtidigt den rörliga avgiften från 2,9 till 3,4 öre/kWh exklusive moms på rörligt elpris. Om ditt företags årsanvändning är 50 000 kWh blir höjningen 250 kronor per år exklusive moms, en årsanvändning på 100 000 kWh ger en höjning på 500 kronor per år exklusive moms och så vidare.

Prisjusteringarna påverkar inte lokalprisrabatten som idag är 3 öre/kWh exklusive moms och 16 kronor per månad exklusive moms.

Med Lokalpris företagsportfölj och Jämtkraft företagsportfölj har du närproducerad och förnybar el till ett stabilt och långsiktigt lågt pris. Det är ett förvaltat elpris vilket betyder att våra elinköpare bevakar elmarknaden och köper in elen i förväg när priset är lågt. På så sätt slipper du elpristopparna samtidigt som du får ta del av nedgångarna.

Under perioden oktober 2016 till mars 2017 har våra portföljprodukter legat i snitt 5 öre lägre än rörligt elpris. Det innebär en förtjänst på 2 500 kronor om ditt företags årsanvändning är 50 000 kWh och 5 000 kronor om årsanvändningen är 100 000 kWh jämfört med rörligt elpris.